نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان غربی تأثیر پدیده های جغرافیایی در نام گذاری روستاهای استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]
 • آموزه‌های تعلیمی بررسی تحلیلی آموزه‌های تعلیمی در ضرب‌المثل‌های لهجۀ جهرمی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 67-91]

ا

 • ابدال بررسی فرایند‌های واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش لای‌زنگانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-64]
 • ابدال تحلیل تطبیقی و پیکره مدار تحولات واجی "واو معدوله" در زبان فارسی و گویش شوشتری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 93-116]
 • اتباع بررسی تطبیقی معنایی و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان فارسی (نمونۀ مورد مطالعه: گویش کلهری شهرستان‌های گیلان غرب و ایوان غرب) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 51-66]
 • ادبیات اقلیمی ادبیات اقلیمی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-50]
 • ادبیات بختیاری تحولات و دگرگونی‌های شعر قوم بختیاری پس از مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • ادبیّات شفاهی بررسی و تحلیل عناصر داستانی در افسانه‌های تخیّلی بختیاری (مطالعۀ موردی: قصّۀ گنجشک به لهجۀ محلّیِ فارسانی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 117-133]
 • ادبیاتِ لکی سیمای معشوق در « فال چِل‌سُرو(چهل‌سرود)»لَکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 93-115]
 • استعاره‌ها‌ی مفهومی بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • اشعار محلی بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 117-132]
 • افزایش بررسی فرایند‌های واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش لای‌زنگانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-64]
 • افسانه‌های محلّی بررسی و تحلیل عناصر داستانی در افسانه‌های تخیّلی بختیاری (مطالعۀ موردی: قصّۀ گنجشک به لهجۀ محلّیِ فارسانی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 117-133]
 • اقلیم روستایی جنوب ادبیات اقلیمی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-50]
 • اقوام ایرانی سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 89-108]
 • انقلاب اسلامی تحولات و دگرگونی‌های شعر قوم بختیاری پس از مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • اهل غرق ادبیات اقلیمی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-50]
 • ایوان‌غرب و گیلان‌غرب بررسی تطبیقی معنایی و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان فارسی (نمونۀ مورد مطالعه: گویش کلهری شهرستان‌های گیلان غرب و ایوان غرب) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 51-66]

ب

 • بلالی باش بررسی ساختار و محتوای غزل «بلالی باش» از شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • بهرام و گلندام بررسی و تطبیق درونمایه‌های داستانی بهرام و گلندام امین‌الدین صافی و بیت(منظومۀ ملحون) عامیانۀ کُردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • بومی‌سروده‌ نگاهی به بومی سروده های لرستان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-71]

پ

 • پدیدۀ جغرافیایی تأثیر پدیده های جغرافیایی در نام گذاری روستاهای استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]
 • پسوند فعل در گویش دالینی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-125]
 • پیشوند فعل در گویش دالینی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-125]
 • پوشاک زنان بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-88]

ت

 • تحولات تحولات و دگرگونی‌های شعر قوم بختیاری پس از مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • تحولات واکی بررسی تحوّلات واکی واژه های زبان کردی( گویش کلهری) در گذر تاریخ نسبت به زبان پهلوی‌ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-69]
 • ترکی آذربایجان ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]
 • ترکی آذربایجانی بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • ترکیب ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]
 • تغییرات آوایی ذال معجمه در گویش محلۀ ناساگ شهر گراش [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 73-85]

ج

 • جامعه‌شناسی سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 89-108]
 • جاینام تأثیر پدیده های جغرافیایی در نام گذاری روستاهای استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]

چ

 • چِل سُرو سیمای معشوق در « فال چِل‌سُرو(چهل‌سرود)»لَکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 93-115]
 • چندمعنایی بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • چهل‌سرو نگاهی به بومی سروده های لرستان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-71]

ح

 • حیدر بابا حیدربابا، ترجمان غریبانگی شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 87-110]
 • حماسه نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • حماسه‌سازان نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]

د

 • درونمایه بررسی و تطبیق درونمایه‌های داستانی بهرام و گلندام امین‌الدین صافی و بیت(منظومۀ ملحون) عامیانۀ کُردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • دگرگونی های واجی فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به لکی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]

ذ

 • ذال معجمه ذال معجمه در گویش محلۀ ناساگ شهر گراش [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 73-85]

ر

 • روایت صافی بررسی و تطبیق درونمایه‌های داستانی بهرام و گلندام امین‌الدین صافی و بیت(منظومۀ ملحون) عامیانۀ کُردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]
 • روایت کردی بررسی و تطبیق درونمایه‌های داستانی بهرام و گلندام امین‌الدین صافی و بیت(منظومۀ ملحون) عامیانۀ کُردی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 1-30]

ز

 • زیبایی بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-88]
 • زبان پهلوی فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به لکی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • زبان پهلوی بررسی تحوّلات واکی واژه های زبان کردی( گویش کلهری) در گذر تاریخ نسبت به زبان پهلوی‌ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-69]
 • زبان شناسی ذال معجمه در گویش محلۀ ناساگ شهر گراش [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 73-85]
 • زبان‌شناسی شناختی بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • زبان فارسی مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-49]
 • زبان فارسی معیار تحلیل تطبیقی و پیکره مدار تحولات واجی "واو معدوله" در زبان فارسی و گویش شوشتری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 93-116]
 • زبان کردی بررسی تحوّلات واکی واژه های زبان کردی( گویش کلهری) در گذر تاریخ نسبت به زبان پهلوی‌ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-69]
 • زبان لکی فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به لکی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • زبان لکی مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-49]
 • زبان های ایرانی فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به لکی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-20]
 • زمین جاینام تأثیر پدیده های جغرافیایی در نام گذاری روستاهای استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]

ژ

 • ژانه ژین سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 89-108]

س

 • ساختار بررسی ساختار و محتوای غزل «بلالی باش» از شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • ساخت فعل فعل در گویش دالینی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-125]
 • ساخت‌واژه ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]
 • سُرو بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 117-132]
 • سیمای معشوق سیمای معشوق در « فال چِل‌سُرو(چهل‌سرود)»لَکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 93-115]

ش

 • شعر تحولات و دگرگونی‌های شعر قوم بختیاری پس از مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • شعر محلی بختیاری بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-88]
 • شعر معاصر حیدربابا، ترجمان غریبانگی شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 87-110]
 • شهریار بررسی ساختار و محتوای غزل «بلالی باش» از شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • شهریار حیدربابا، ترجمان غریبانگی شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 87-110]
 • شهرستان رستم بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 117-132]

ص

 • صرف ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]
 • صفت ساده بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]

ض

 • ضرب المثل بررسی تحلیلی آموزه‌های تعلیمی در ضرب‌المثل‌های لهجۀ جهرمی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 67-91]
 • ضرب‌المثل مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-49]

ع

 • عروسی لری بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 117-132]
 • عناصر داستانی بررسی و تحلیل عناصر داستانی در افسانه‌های تخیّلی بختیاری (مطالعۀ موردی: قصّۀ گنجشک به لهجۀ محلّیِ فارسانی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 117-133]

غ

 • غزل بررسی ساختار و محتوای غزل «بلالی باش» از شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]

ف

 • فال سیمای معشوق در « فال چِل‌سُرو(چهل‌سرود)»لَکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 93-115]
 • فعل فعل در گویش دالینی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-125]
 • فولکلور سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 89-108]

ق

 • قصّۀ گنجشک بررسی و تحلیل عناصر داستانی در افسانه‌های تخیّلی بختیاری (مطالعۀ موردی: قصّۀ گنجشک به لهجۀ محلّیِ فارسانی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 117-133]

ک

 • کاهش بررسی فرایند‌های واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش لای‌زنگانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-64]
 • کردی بررسی تطبیقی معنایی و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان فارسی (نمونۀ مورد مطالعه: گویش کلهری شهرستان‌های گیلان غرب و ایوان غرب) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 51-66]
 • کُرد سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 89-108]

گ

 • گراش ذال معجمه در گویش محلۀ ناساگ شهر گراش [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 73-85]
 • گویش ذال معجمه در گویش محلۀ ناساگ شهر گراش [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 73-85]
 • گویش بختیاری بررسی و تحلیل عناصر داستانی در افسانه‌های تخیّلی بختیاری (مطالعۀ موردی: قصّۀ گنجشک به لهجۀ محلّیِ فارسانی) [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 117-133]
 • گویش دالینی فعل در گویش دالینی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-125]
 • گویش شوشتری تحلیل تطبیقی و پیکره مدار تحولات واجی "واو معدوله" در زبان فارسی و گویش شوشتری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 93-116]
 • گویش کلهری بررسی تحوّلات واکی واژه های زبان کردی( گویش کلهری) در گذر تاریخ نسبت به زبان پهلوی‌ [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 47-69]
 • گویش کلهری بررسی تطبیقی معنایی و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان فارسی (نمونۀ مورد مطالعه: گویش کلهری شهرستان‌های گیلان غرب و ایوان غرب) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 51-66]
 • گویش لای‌زنگانی بررسی فرایند‌های واجی ابدال، افزایش و کاهش در گویش لای‌زنگانی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 43-64]

ل

 • لالایی سیمای جامعۀ کرد در لالایی های کردی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 89-108]
 • لاوه لاوه نگاهی به بومی سروده های لرستان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-71]
 • لرستان‌ نگاهی به بومی سروده های لرستان [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 51-71]
 • لهجۀ جهرمی بررسی تحلیلی آموزه‌های تعلیمی در ضرب‌المثل‌های لهجۀ جهرمی [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 67-91]

م

 • ماده ماضی فعل در گویش دالینی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 109-125]
 • مَثَل مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-49]
 • محتوا بررسی ساختار و محتوای غزل «بلالی باش» از شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 1-21]
 • مشروطیت تحولات و دگرگونی‌های شعر قوم بختیاری پس از مشروطیت [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 1-22]
 • معنا و ساختار بررسی تطبیقی معنایی و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان فارسی (نمونۀ مورد مطالعه: گویش کلهری شهرستان‌های گیلان غرب و ایوان غرب) [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 51-66]
 • مقایسه مقایسۀ پنجاه مثل لَکی و فارسی [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 23-49]
 • منیرو روانی‌پور ادبیات اقلیمی در رمان «اهل غرق» اثر منیرو روانی‌پور [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 31-50]
 • منزلت اجتماعی بررسی بازتاب منزلت اجتماعی زنان بختیاری از طریق پوشاک در اشعار محلی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 65-88]

ن

 • نامگذاری تأثیر پدیده های جغرافیایی در نام گذاری روستاهای استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 23-46]
 • نوستالژی نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]
 • نوستالژی حیدربابا، ترجمان غریبانگی شهریار [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 87-110]

و

 • واخون بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 117-132]
 • واژه‌سازی ترکیب و واژه سازی در زبان ترکی آذربایجان بر اساس انگارۀ نظری سامعی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 21-42]
 • وام‌واژه بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی [دوره 10، شماره 2، 1399، صفحه 71-92]
 • واو معدوله تحلیل تطبیقی و پیکره مدار تحولات واجی "واو معدوله" در زبان فارسی و گویش شوشتری [دوره 10، شماره 4، 1399، صفحه 93-116]

ی

 • یل بختیاری نوستالژی دوران حماسی در شعر بختیاری [دوره 10، شماره 3، 1399، صفحه 111-129]