نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آچو آچو (شعری طنزآمیز از رونق علامرودشتی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-117]

ا

 • ابدال بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • ادبیات شفاهی جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-90]
 • ادبیات قوم لر بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]
 • ادبیات کُردی جنوبی بررسی جایگاه علی(ع) در معراج پیامبر(ص) در سروده‌های کُردی جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 24-43]
 • ادبیات کودک تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]
 • ادب محلی نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 91-106]
 • ایرانی باستان فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • ایزدبانوی باروری تحلیل شخصیت پری در قصه‌های محلی فارس (موردپژوهی: قصه‌های تیله مار، دختر ماه و ستاره و دختر نارنج و ترنج) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-17]
 • استان کرمان بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-123]
 • اسطوره تحلیل شخصیت پری در قصه‌های محلی فارس (موردپژوهی: قصه‌های تیله مار، دختر ماه و ستاره و دختر نارنج و ترنج) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-17]
 • اصطلاحات اصطلاحات دامداری در شهرستان سبزوار (روستای دولت-آباد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-23]
 • الگوی مورداک بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-123]
 • انواع مرثیه بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]

پ

 • پارسی‌گونگی دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-76]
 • پری تحلیل شخصیت پری در قصه‌های محلی فارس (موردپژوهی: قصه‌های تیله مار، دختر ماه و ستاره و دختر نارنج و ترنج) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-17]

ت

 • ترانه درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 61-76]
 • ترانه های گیلکی درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 61-76]
 • تضعیف بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • تکیه بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]

ج

 • جامعۀ زبانی تهران دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-76]
 • جلیل آهنگرنژاد بارزترین خصوصیات ادبی دیوان «نرمه‌واران» اثر جلیل آهنگرنژاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • جنسیت دستوری نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • جهان بینی مذهبی بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]

ح

 • حَدا تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]
 • حذف بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • حرف اضافۀ (lá) کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • حروف اضافۀ مکانی کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]

د

 • داراب نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 91-106]
 • دامداری اصطلاحات دامداری در شهرستان سبزوار (روستای دولت-آباد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-23]
 • دگرگونگی زبانی دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-76]

ر

 • رده‌شناسی نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • ریشه شناسی ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 45-60]
 • روستای دولت‌آباد اصطلاحات دامداری در شهرستان سبزوار (روستای دولت-آباد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-23]
 • رونق آچو (شعری طنزآمیز از رونق علامرودشتی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-117]

ز

 • زبان تبری شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 55-71]
 • زبان خلجی دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-76]
 • زبانشناسی اجتماعی دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-76]
 • زبان‌شناسی شناختی کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • زبان های ایرانی ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 45-60]

س

 • سبزوار اصطلاحات دامداری در شهرستان سبزوار (روستای دولت-آباد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-23]
 • سرکویر تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]
 • سمنان فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • سن مهاجرت دگرگونی گویش خلجی در برخورد با فارسی تهرانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 57-76]
 • سوگواره بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]

ش

 • شرایط واجی شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 55-71]
 • شعر ترکی بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]
 • شعر کردی بارزترین خصوصیات ادبی دیوان «نرمه‌واران» اثر جلیل آهنگرنژاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • شعر محلی آچو (شعری طنزآمیز از رونق علامرودشتی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-117]
 • شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]
 • شناسه شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 55-71]
 • شهریار بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 23-44]

ض

 • ضرب المثل نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 91-106]
 • ضرب‌المثل جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-90]

ط

 • طنز جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-90]
 • طنز آچو (شعری طنزآمیز از رونق علامرودشتی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-117]

ع

 • عشق درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 61-76]
 • علامرودشت آچو (شعری طنزآمیز از رونق علامرودشتی) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 97-117]
 • علی(ع) بررسی جایگاه علی(ع) در معراج پیامبر(ص) در سروده‌های کُردی جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 24-43]
 • عناصر طبیعت بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]

ف

 • فارسی دری فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • فارسی میانه فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • فارسی معیار بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]
 • فرآیندهای واجی بررسی فرآیندهای واجی ناشی از افزودن پیشوند وجه‌ساز در گویش مکریانی(براساس نظریۀ واجی خود واحد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 44-76]
 • فرایندهای واجی بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • فرایندهای واجی بازنمایی فرایندهای واجی لهجۀ گلپایگانی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 19-43]
 • فرهنگ عامه تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]
 • فعل فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • فعل مرکب بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 77-94]
 • فعل واژگانی بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 77-94]

ق

 • قصه‌های محلی فارس تحلیل شخصیت پری در قصه‌های محلی فارس (موردپژوهی: قصه‌های تیله مار، دختر ماه و ستاره و دختر نارنج و ترنج) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-17]
 • قلب بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]

ک

 • کردی جنوبی بارزترین خصوصیات ادبی دیوان «نرمه‌واران» اثر جلیل آهنگرنژاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • کنایه جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-90]

گ

 • گیاهان و درختان بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 95-119]
 • گویش بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • گویش بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]
 • گویش ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 45-60]
 • گویش جیرفتی ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 45-60]
 • گویش جوشقانی نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • گویش دزفولی توصیف و تحلیل فرایندهای واجی گویش دزفولی بر پایۀ چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • گویش سیستانی بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]
 • گویش شیرازی جستاری در ضرب المثلهای رایج در فرهنگ شفاهی گویش شیرازی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 77-90]
 • گویش شهمیرزادی فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • گویش کردی مکریانی کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-78]
 • گویش مکریانی بررسی فرآیندهای واجی ناشی از افزودن پیشوند وجه‌ساز در گویش مکریانی(براساس نظریۀ واجی خود واحد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 44-76]
 • گویش هندیجانی بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 77-94]
 • گونۀ زبانی بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-123]
 • گونۀ عامیانه نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 91-106]

ل

 • لالایی تحلیل ساختاری و محتوایی «حَدا» (لالایی منطقۀ سـرکویر) [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 81-96]
 • لهجۀ گلپایگانی بازنمایی فرایندهای واجی لهجۀ گلپایگانی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 19-43]

م

 • مازندرانی فعل در گویش شهمیرزادی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 25-40]
 • ماضی شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 55-71]
 • محدودیت بازنمایی فرایندهای واجی لهجۀ گلپایگانی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 19-43]
 • محدودیت‌های پایایی توصیف و تحلیل فرایندهای واجی گویش دزفولی بر پایۀ چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • محدودیت‌های نشان‌داری توصیف و تحلیل فرایندهای واجی گویش دزفولی بر پایۀ چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • مذّکر نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • مضارع شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 55-71]
 • معراج‌نامه بررسی جایگاه علی(ع) در معراج پیامبر(ص) در سروده‌های کُردی جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 24-43]
 • مؤنث نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]

ن

 • ناهمگونی بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • نرمه‌واران بارزترین خصوصیات ادبی دیوان «نرمه‌واران» اثر جلیل آهنگرنژاد [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • نسخۀ خطی بررسی جایگاه علی(ع) در معراج پیامبر(ص) در سروده‌های کُردی جنوبی [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 24-43]
 • نظریۀ بهینگی توصیف و تحلیل فرایندهای واجی گویش دزفولی بر پایۀ چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-22]
 • نظریۀ بهینگی بازنمایی فرایندهای واجی لهجۀ گلپایگانی در چارچوب نظریۀ بهینگی [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 19-43]
 • نظریۀ خودواحد بررسی فرآیندهای واجی ناشی از افزودن پیشوند وجه‌ساز در گویش مکریانی(براساس نظریۀ واجی خود واحد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 44-76]

و

 • واحدهای زبرزنجیری بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]
 • واژگان خویشاوندی بررسی تطبیقی واژگان خویشاوندی برخی گونه‌های زبانی استان کرمان ( براساس الگوی گسترۀ کاربرد مورداک) [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 95-123]
 • وند وجهی بررسی فرآیندهای واجی ناشی از افزودن پیشوند وجه‌ساز در گویش مکریانی(براساس نظریۀ واجی خود واحد) [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 44-76]

ه

 • همگونی بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]