نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش زبان فارسی بررسی مقابله‌ای کلمات اندازه گیری زبان فارسی با زبان کردی (گویش سورانی و کردی کلهری) با رویکرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 58-75]

ا

 • ادبیات عامه شعر کار در شهرستان دنا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • اسطوره زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • اسم‌های اندازه‌گیری بررسی مقابله‌ای کلمات اندازه گیری زبان فارسی با زبان کردی (گویش سورانی و کردی کلهری) با رویکرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 58-75]
 • افعال پیشوندی افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • افعال ساده افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • افعال کم کاربرد افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • الماس‌خان کندوله‌ای قهرمان و ضد قهرمان در حماسۀ «رستم‌نامۀ‌» الماس‌خان کَندوله‌ای کرمانشاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]

ب

 • باغداری اصطلاحات و واژه های کشاورزی و باغداری در گویش کوهشهری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 60-83]
 • با نسیم تارُونه نگاهی به مجموعه شعر محلّی جهرمیِ «با نسیم تارُونه»، اثر سیّد عبدالرّسول عقیلی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 76-101]
 • بختیاری ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 83-104]
 • بررسی مقابله‌ای بررسی مقابله‌ای کلمات اندازه گیری زبان فارسی با زبان کردی (گویش سورانی و کردی کلهری) با رویکرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 58-75]
 • بهینگی بررسی تبدیل واکه /e/ به /i/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /i/ و تبدیل واکه /e/ به /u/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /u/ در افعال مضارع و امر مبتدا به /be/ در لهجه آبادانی در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-121]
 • بویراحمد سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 104-122]

ت

 • تجربۀ زیبایی‌شناختی زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • تحلیل شخصیت قهرمان و ضد قهرمان در حماسۀ «رستم‌نامۀ‌» الماس‌خان کَندوله‌ای کرمانشاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]
 • تحلیل واجی بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • ترانه سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 104-122]
 • ترانه نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • ترانه‏های سرگرمی بررسی ویژگی‏های قالبی- ساختاری در ترانه‏های کودکانۀ رایج در فارس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 102-115]
 • ترانه‏های کودکانه بررسی ویژگی‏های قالبی- ساختاری در ترانه‏های کودکانۀ رایج در فارس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 102-115]
 • ترانه‌های محلی معرفی وزن های رایج و نوع خوانش عروضی در ترانه های محلی فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 80-103]
 • ترانه‌های ناز و نوازش معرفی وزن های رایج و نوع خوانش عروضی در ترانه های محلی فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 80-103]
 • ترانۀ ناز و نوازش بررسی ویژگی‏های قالبی- ساختاری در ترانه‏های کودکانۀ رایج در فارس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 102-115]
 • ترتیب سازه ها رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 41-58]
 • ترکی قشقایی برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 105-126]

د

 • داماد نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • درج برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 105-126]
 • دنا شعر کار در شهرستان دنا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • دوبیتی معرفی وزن های رایج و نوع خوانش عروضی در ترانه های محلی فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 80-103]
 • دوبیتی تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 124-157]

ر

 • ردیف تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 124-157]
 • رده شناسی رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 41-58]
 • رده شناسی زبان بررسی رده شناختی زبان گیلکی بیه‌پسی براساس مؤلفه های بیست و چهارگانۀ درایر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-56]
 • رستم‌نامه قهرمان و ضد قهرمان در حماسۀ «رستم‌نامۀ‌» الماس‌خان کَندوله‌ای کرمانشاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]
 • ریشه‌شناسی جستاری چند در ریشه یابی گزیده ای از واژگان گویش همدانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 40-61]

ز

 • زبان پهلوی جستاری چند در ریشه یابی گزیده ای از واژگان گویش همدانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 40-61]
 • زبان پهلوی بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • زبان تبری رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 62-79]
 • زبان گیلکی بررسی رده شناختی زبان گیلکی بیه‌پسی براساس مؤلفه های بیست و چهارگانۀ درایر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-56]
 • زبان و بیان زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • زن سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 104-122]

س

 • ساختار بررسی ویژگی‏های قالبی- ساختاری در ترانه‏های کودکانۀ رایج در فارس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 102-115]
 • ساخت آوایی آشنایی با ویژگیهای آوایی و دستوری زبان گونه های فیروزآباد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-63]
 • ساخت دستوری آشنایی با ویژگیهای آوایی و دستوری زبان گونه های فیروزآباد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-63]
 • سید عبدالرسول عقیلی نگاهی به مجموعه شعر محلّی جهرمیِ «با نسیم تارُونه»، اثر سیّد عبدالرّسول عقیلی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 76-101]
 • سرکویر بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • سرود نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • سوادکوه تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 124-157]

ش

 • شیرداماد نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • شعر کار شعر کار در شهرستان دنا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • شعر کردی قهرمان و ضد قهرمان در حماسۀ «رستم‌نامۀ‌» الماس‌خان کَندوله‌ای کرمانشاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]
 • شعر لری شعر کار در شهرستان دنا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • شعر لری نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]
 • شناسه فعل در گویش دشتک فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 25-39]

ع

 • عروس نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 21-40]

ف

 • فرایندهای واجی برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 105-126]
 • فرم زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • فیروزآباد آشنایی با ویژگیهای آوایی و دستوری زبان گونه های فیروزآباد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-63]
 • فعل فعل در گویش دشتک فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 25-39]

ق

 • قافیه تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 124-157]
 • قانون آمیختگی زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • قهرمان و ضد قهرمان قهرمان و ضد قهرمان در حماسۀ «رستم‌نامۀ‌» الماس‌خان کَندوله‌ای کرمانشاهی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-28]

ک

 • کتاب‌شناسی کتاب‌شناسی توصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 65-104]
 • کُرد ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • کشاورزی اصطلاحات و واژه های کشاورزی و باغداری در گویش کوهشهری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 60-83]
 • کهگیلویه و بویراحمد شعر کار در شهرستان دنا [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • کهنگی زبان افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • کوهشهری اصطلاحات و واژه های کشاورزی و باغداری در گویش کوهشهری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 60-83]

گ

 • گیلکی ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 83-104]
 • گویش اصطلاحات و واژه های کشاورزی و باغداری در گویش کوهشهری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 60-83]
 • گویش دشتکی فعل در گویش دشتک فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 25-39]
 • گویش سورانی بررسی مقابله‌ای کلمات اندازه گیری زبان فارسی با زبان کردی (گویش سورانی و کردی کلهری) با رویکرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 58-75]
 • گویش شناسی بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 105-124]
 • گویش کلهری بررسی مقابله‌ای کلمات اندازه گیری زبان فارسی با زبان کردی (گویش سورانی و کردی کلهری) با رویکرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 58-75]
 • گویش‌های ایرانی ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 83-104]
 • گویش همدانی جستاری چند در ریشه یابی گزیده ای از واژگان گویش همدانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 40-61]
 • گویش همدانی کهن جستاری چند در ریشه یابی گزیده ای از واژگان گویش همدانی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 40-61]
 • گونه های زبانی آشنایی با ویژگیهای آوایی و دستوری زبان گونه های فیروزآباد [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-63]

ل

 • لایزنگان افعال کم کاربرد در گویش لایزنگانی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • لالایی معرفی وزن های رایج و نوع خوانش عروضی در ترانه های محلی فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 80-103]
 • لالایی سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 104-122]
 • لالایی بررسی ویژگی‏های قالبی- ساختاری در ترانه‏های کودکانۀ رایج در فارس [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 102-115]
 • لُر ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • لری بویراحمدی رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 41-58]
 • لک ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • لهجۀ آبادانی بررسی تبدیل واکه /e/ به /i/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /i/ و تبدیل واکه /e/ به /u/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /u/ در افعال مضارع و امر مبتدا به /be/ در لهجه آبادانی در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-121]
 • لهجۀ جهرمی نگاهی به مجموعه شعر محلّی جهرمیِ «با نسیم تارُونه»، اثر سیّد عبدالرّسول عقیلی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 76-101]
 • لهجۀ شیرازی کتاب‌شناسی توصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 65-104]

م

 • مادر سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 104-122]
 • مازندران تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 124-157]
 • محدودیت پایایی بررسی تبدیل واکه /e/ به /i/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /i/ و تبدیل واکه /e/ به /u/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /u/ در افعال مضارع و امر مبتدا به /be/ در لهجه آبادانی در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-121]
 • محدودیت نشان داری بررسی تبدیل واکه /e/ به /i/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /i/ و تبدیل واکه /e/ به /u/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /u/ در افعال مضارع و امر مبتدا به /be/ در لهجه آبادانی در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-121]
 • منطقۀ فارس فعل در گویش دشتک فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 25-39]
 • مولفه های جهانی درایر بررسی رده شناختی زبان گیلکی بیه‌پسی براساس مؤلفه های بیست و چهارگانۀ درایر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-56]

ن

 • نحو رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 62-79]
 • نقش‌نماها رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 62-79]

و

 • واژه‌ها و اصطلاحات. مقالات کتاب‌شناسی توصیفی آثار پژوهشی لهجۀ شیرازی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 65-104]
 • واسونک معرفی وزن های رایج و نوع خوانش عروضی در ترانه های محلی فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 80-103]
 • وزن عامیانه معرفی وزن های رایج و نوع خوانش عروضی در ترانه های محلی فارس [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 80-103]
 • ویژگی‌های آوایی ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • ویژگی‌های دستوری ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-24]
 • ویژگی‌های سبکی نگاهی به مجموعه شعر محلّی جهرمیِ «با نسیم تارُونه»، اثر سیّد عبدالرّسول عقیلی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 76-101]

ه

 • هماهنگی واکه‌ای برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 105-126]
 • همبستگی رده شناختی رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 41-58]
 • همگانی های زبانی بررسی رده شناختی زبان گیلکی بیه‌پسی براساس مؤلفه های بیست و چهارگانۀ درایر [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 29-56]
 • همگونی برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 105-126]
 • همگونی پسرو بررسی تبدیل واکه /e/ به /i/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /i/ و تبدیل واکه /e/ به /u/ بر اثر همگونی پسرو با واکه /u/ در افعال مضارع و امر مبتدا به /be/ در لهجه آبادانی در چارچوب نظریه بهینگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 117-121]
 • هنرهای قومی زیبایی شناسی هنرهای قومی ایران؛ مبتنی بر قانون آمیختگی؛ نمونۀ سروده‌های قومی (با تاکید بر بختیاری) [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]