نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ادبیات بلوچی تاثیرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادبیات فارسی و ارتباط واژگانی آن ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 95-118]
 • ادبیات بومی بررسی گونه های اصلی وزن و تحول آن ها در شعر گویش شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 169-200]
 • ادبیّات عامیانه برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 57-94]
 • ادبیات فارسی تصویری از حافظ در دیوان «ناری» [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-156]
 • ادبیات کُردی تصویری از حافظ در دیوان «ناری» [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-156]
 • ادب عامه گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-168]
 • ارتباط واژگانی بلوچی با پارسی تاثیرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادبیات فارسی و ارتباط واژگانی آن ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 95-118]
 • اصطلاحات و واژه‌‌‌‌‌‌‌‌های کم‌کاربردکشاورزی واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریزی فارس [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 95-126]
 • امثال مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-44]

ب

 • بختیاری گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-168]
 • برزگری برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 57-94]
 • بیژن سمندر بررسی گونه های اصلی وزن و تحول آن ها در شعر گویش شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 169-200]

پ

 • پیر شرفشاه دولائی تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-30]

ت

 • ترانه گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-168]
 • ترانه عجب ماه بلند در آسمونه (بررسی و معرفی ترانه های عامیانه خورزوق) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-198]
 • ترک بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]
 • تضمین تصویری از حافظ در دیوان «ناری» [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-156]

ج

 • جامده ی بختیاری برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 57-94]
 • جنسیت بررسی کاربرد واژگان اصیل گویش لری در شهر یاسوج (بر حسب متغیرهای سن و جنسیت) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]

ح

 • حافظ تصویری از حافظ در دیوان «ناری» [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-156]
 • حروف کاربرد حروف در یکی از گویش های محلی استان اصفهان (گویش نیسیان) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 201-218]
 • حکم مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-44]

خ

 • خرمبید بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]
 • خل بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]
 • خورزوق عجب ماه بلند در آسمونه (بررسی و معرفی ترانه های عامیانه خورزوق) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-198]
 • خویشکاری تحلیل قصه های رایج در گویش لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پروپ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 45-68]

د

ر

ز

 • زبان بلوچی تاثیرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادبیات فارسی و ارتباط واژگانی آن ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 95-118]
 • زبان‌‌‌‌‌‌‌‌ پارسی واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریزی فارس [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 95-126]
 • زبان پارسی در بلوچستان تاثیرپذیری زبان وادب بلوچی از زبان و ادبیات فارسی و ارتباط واژگانی آن ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 95-118]
 • زبان ترکی بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]
 • زبان فارسی مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-44]
 • زبان کردی مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-44]
 • زبان‌های ایرانی بررسی ریشه شناختی - تطبیقی چند واژه ی لری بویراحمدی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-176]

س

 • ساخت هجا بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 31-56]
 • سن بررسی کاربرد واژگان اصیل گویش لری در شهر یاسوج (بر حسب متغیرهای سن و جنسیت) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]

ش

 • شادی گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-168]
 • شاه داعی شیرازی بررسی گونه های اصلی وزن و تحول آن ها در شعر گویش شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 169-200]
 • شخصیت تحلیل قصه های رایج در گویش لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پروپ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 45-68]
 • شدرکار برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 57-94]
 • شدر گیلکی تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-30]
 • شمس پس ناصر بررسی گونه های اصلی وزن و تحول آن ها در شعر گویش شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 169-200]

ص

 • صفاشهر بازشناسی پیوند صفا شهری ها با خلج ها و قشقایی ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]

ف

 • فارسی دری درآمدی بر بررسی تاریخی واژه های جهرمی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 69-94]
 • فارسی میانه درآمدی بر بررسی تاریخی واژه های جهرمی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 69-94]
 • فرایندهای واجی بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 31-56]
 • فرهنگ مردم برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 57-94]
 • فرهنگ مردم گونه ی ترانه در ادبیّات عامّه ی بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-168]
 • فولکلور عجب ماه بلند در آسمونه (بررسی و معرفی ترانه های عامیانه خورزوق) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 177-198]

ق

 • قرن هشتم تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-30]
 • قصه تحلیل قصه های رایج در گویش لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پروپ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 45-68]
 • قصۀ پریان تحلیل قصه های رایج در گویش لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پروپ [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 45-68]

گ

 • گویش کاربرد حروف در یکی از گویش های محلی استان اصفهان (گویش نیسیان) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 201-218]
 • گویش شیرازی بررسی گونه های اصلی وزن و تحول آن ها در شعر گویش شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 169-200]
 • گویش لری بررسی ریشه شناختی - تطبیقی چند واژه ی لری بویراحمدی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-176]
 • گویش لری بویراحمدی بررسی ریشه شناختی - تطبیقی چند واژه ی لری بویراحمدی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-176]
 • گویش مشهدی بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 31-56]
 • گویش نیسیان کاربرد حروف در یکی از گویش های محلی استان اصفهان (گویش نیسیان) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 201-218]
 • گویش‌های ایرانی بررسی ریشه شناختی - تطبیقی چند واژه ی لری بویراحمدی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 157-176]
 • گویش های اصفهان کاربرد حروف در یکی از گویش های محلی استان اصفهان (گویش نیسیان) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 201-218]

ل

 • لهجة جهرمی درآمدی بر بررسی تاریخی واژه های جهرمی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 69-94]

م

 • مضامین تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-30]
 • مضامین مشترک تصویری از حافظ در دیوان «ناری» [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-156]

ن

 • ناری تصویری از حافظ در دیوان «ناری» [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 127-156]
 • نی‌‌‌‌‌‌‌‌ریز واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریزی فارس [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 95-126]
 • نظام آوایی بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 31-56]

و

 • واحدهای زبرزنجیری بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 31-56]
 • واژگان اصیل لُری بررسی کاربرد واژگان اصیل گویش لری در شهر یاسوج (بر حسب متغیرهای سن و جنسیت) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-16]
 • وزن بررسی گونه های اصلی وزن و تحول آن ها در شعر گویش شیرازی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 169-200]

ه