اصول اخلاقی انتشار مقاله

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (cope) 

می باشد و از آیین نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

اصول مربوط به فصلنامه

1- اطلاعات شخصی نویسنده (یا نویسندگان) مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند، مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر می باید محرمانه بوده، در هر زمانی از آن محافظت شود.

2- بررسی و داوری مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت ، باورهای مذهبی ، فلسفۀ سیاسی و سایر ویژگی های شخصی نویسنده انجام شود.

اصول مربوط به نویسنده  

 1- مقالات برآمده از مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده باشد.

2-  نویسندۀ مسئول مشخص شود. از ذکر اسامی غیرمرتبط خودداری شود.

3- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر آن نشریات خللی ایجاد نشود.

4- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش­ها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن در حین بررسی و تا مشخص شدن نتیجه بررسی مقالۀ ارسالی به این فصلنامه از ارسال آن به مجلۀ دیگر خودداری کنید؛ در غیر این صورت، ضمن حذف مقاله، از پذیرش مقالات بعدی همۀ نویسندگان نیز معذور خواهیم بود).

5- نویسنده (پیش از تایید فایل نهایی قبل از انتشار) در هر زمان که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقالۀ خود شود، فصلنامه را آگاه ساخته، به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

6- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­ های دریافتی آزاد است.

7- مسؤولیت مقالات، از نظر علمی و حقوقی، بر عهدۀ نویسندگان است. 

8- در مقالات مستخرج از پایان نامه یا رساله، نویسنده مسئول باید حقوق مالکیت معنوی دیگر نویسندگان (دانشجو- استاد راهنما- استاد مشاور و دانشگاه یا مؤسسه) را رعایت نماید و مسئولیت عدم رعایت این امر مستقیماً با وی می باشد.

9- نویسنده(گان) مقالات موظفند فرم ضمانت نامۀ چاپ حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نمایند.

10- نویسنده(گان) موظف به تکمیل فرم تعارض منافع هستند. 

فرم تعارض منافع، توافق‌نامه‌‏ای است که نویسنده(گان) یک مقاله اعلام می‌‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به‌طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‌‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‌‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‌‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسندۀ مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تأیید و اصالت محتوای آن را اعلام می‌‏‏نماید. نویسندۀ مسئول هم‌چنین اعلام می‌‏دارد که این اثر قبلاً در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

11- فصلنامه در هر زمان که عدم رعایت تعهدات نویسندگان احراز گردد، مقاله را  فاقد اعتبار اعلام خواهد نمود.

 

اصول مربوط به داوران

1- داوران می باید بعد از بررسی اولیه، بی درنگ سردبیر نشریه را در جریان نتیجۀ آن قرار دهند.

2- داوری مقالات می باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد؛ با وضوح و به روشنی بیان و مدارک لازم به نشریه و نویسنده ارائه شود. باید از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و جز این، در داوری مقالات خودداری کرد.

3- توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است، می بایسد با ارجاع دهی کامل در کتاب نامه همراه باشد.

4- از داوری مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیلۀ آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود، خودداری شود.

5. داوران باید در حفظ اطلاعات مندرج در مقاله کوشا باشند و نباید از این اطلاعات برای خود، به سود خود و در راستای نگارش مقاله (پیش از چاپ مقالۀ داوری شده) استفاده کند.