راهنمای نویسندگان

 - مکاتبات نشریه در تمامی مراحل بررسی مقالات صرفاً با نویسنده مسئول و از طریق سامانه (الکترونیکی)انجام می شود. در مقالات مستخرج از رساله،استاد راهنما نویسندۀ مسئول مقاله است.

 • لازم است نویسنده مسئول مقاله در ثبت کردن نام و مشخصات خود و دیگر نویسندگان در سامانه دقت فرماید؛ چون پس از ارسال مقاله، امکان هیچ تغییری مثل افزودن یا اصلاح یا حذف نام نویسنده یا نویسندگان و یا تغییر نویسنده مسئول وجود ندارد.
 • نویسنده مسئول موظف است هنگام ارسال مقاله، فرم های  تعارض منافع و تعهدنامه حاوی صحت داده ها و رعایت اخلاق علمی را امضا و ارسال نماید.

 

 • هزینه پردازش و انتشار مقاله در سال 1400 طبق آیین نامۀ شمارۀ 3122 مورخ 1400/1/23 وزارت علوم و بند 6 صورتجلسۀ جلسۀ 124 شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج: مبلغ 200 هزار تومان پس از داوری و 200 هزار تومان قبل از انتشارنهایی دریافت می گردد. 

 

آیین پژوهشی مقاله

مقالۀ­ ارسالی باید:

- تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد. مقالات باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش­های علمی نویسنده بوده؛ ضمن داشتن اصالت به نتایج تازه‌ای منتهی شوند.

- در نشریۀ دیگری چاپ و یا هم­زمان برای دیگر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده ­باشد. نویسنده پس از ارسال مقاله به دفتر این مجله لازم است تعهد دهد که تا حصول نتیجۀ داوری، مقاله را به نشریۀ دیگری ارسال نکند.

شیوه ­نامۀ نگارش مقالات

 • ·  ترتیب بخش­ های مقاله
 1. چکیده به فارسی

-  سعی شود چکیده خلاصه ­ای از بیان مسأله، روش و نتیجۀ مقاله را در بر داشته ­باشد.

-    چکیده نباید از 150 کلمه کمتر و از 250 کلمه بیشتر باشد. درچکیده به شیوه پژوهش و نتایج اشاره شود.

کلمات کلیدی می­ تواند از 3 تا 5 واژه باشد. از عنوان کلیدواژه یا ... استفاده نشود.

-    عنوان مقاله در صدر چکیده آورده ­شود.

 1.  مقدمه

مقدمه دربردارندۀ عناصری از این­ دست باشد: بیان مسأله، هدف، پرسش یا فرضیه، پیشینه، روش، ضرورت، و جز این.

 1.  پردازش موضوع مقاله
 2.  نتیجه­ گیری
 3.  کتاب­ نامه (فهرست منابع و مآخذ)
 4.  چکیدۀ انگلیسی
 •  نکات مهم و کلیدی

1.  در رسم­ الخط، اصل گسسته ­نویسی فارسی رعایت شود.

2. ابیات در متن از نظر چینش در جدول سه ستونی تنظیم گردند و ستون وسط فاصله دو مصراع باشد.

3. لازم است که عبارات و ابیات محلی به صورت دقیق و با رسم ­الخط فارسی نوشته شوند و  سپس به  صورت علمی با علائم کوچک آوانگاری گردند. در این نظام آوایی  برای هر صدایی نماد خاصی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال «ش» با علامت š،  «چ» با  č، «آ» به صورت ā، «غ» به صورت γ، «خ» با x ، «ق» با q و ... نشان داده می­ شوند.

4. فاصله ­ها و نیم ­فاصله ­ها رعایت شوند. بین هر دو کلمۀ مستقل یک فاصله  و بین اجزای کلمات و تعبیرهای مرکب نیم­ فاصله داده ­شود.

5. علایم نگارشی همچون نقطه، ویرگول و ... باید به کلمۀ قبل متصل و از کلمۀ بعد با یک فاصله جدا شود. علامتهای گیومه و پرانتز باید به ابتدا و انتهای عبارت متصل باشند. فقط از گیومه فارسی « » استفاده شود نه انگلیسی " ".

6.  حرف واو عطف در متن فارسی به صورت جدا از کلمۀ پیشین و پسین باشد.

7. نشانۀ اضافه بعد از «ه» بیان حرکت به صورت «ۀ» نوشته شود مثل «گونۀ »، «پیشینۀ» و ...

8. در صورت وجود اصطلاحات و نام‌های خاص لاتینی لازم است این تعابیر بلافاصله پس از فارسی آن‌ها، درون پرانتز نوشته شوند.

 • محیط نگارش و قلم ­ها:

1. مقالات باید تحت برنامۀ  WORD  2007 با قلم IRBadr، حداکثر در  8000 کلمه و در صفحات 23 سطری با فاصله 1 سانتی متر برای هر سطر و  با حاشیۀ 3 سانتی متر از هر طرف و ابعاد 17*24 حروف­ نگاری شوند.

2. متن فارسی با قلم IRBadr،  و بخش آوانگاری با قلم Times New Roman حروف ­نگاری شود.

3. اندازۀ قلم‌ها به شرح زیر باشد:

-        عنوان مقاله با 15 تیره نوشته ­شود.

-        عناوین اصلی در متن با قلم 14 تیره نوشته­ شود.

-        عناوین‌فرعی در متن با قلم 13 تیره نوشته ­شود.

-        عناوین اصلی و فرعی از مقدمه تا نتیجه گیری شماره گذاری شوند.(از چپ به راست): 1-1.    1-2.    1-2-1. و غیره.

-        متن مقاله با قلم 13 نازک نوشته ­شود.

-        ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز (هلال) با قلم 10 باشد.

-        کلمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم 10 نوشته­ شود.

 -       اشعار در داخل جداول سه ستونی قرار گیرد و تنظیم شود.

 • فاصله­ بندی ­ها:

1. عنوان مقاله بدون فاصله از سر­صفحه نوشته ­شود.

2. نام نویسنده یا نویسندگان بدون فاصله با عنوان و با قلم 12 تیره باشد. در پانوشت مشخصات آنان با قلم 11 نوشته شود.

3. فاصلۀ متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصلۀ سطرها باهم باشد (یک اینتر اضافه زده شود).

4. اولین بند بعد از هر عنوان هم‌طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می‌شود، اما سایر بندها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.

5.کلمۀ چکیده، کلمات کلیدی، عناوین اصلی و فرعی هم‌طراز متن نوشته می‌شوند.

6. متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی نوشته می‌شود.

7- در چکیده از ترکیب کلمات کلیدی استفاده شود نه واژگان یا کلیدواژه و امثال اینها.

 

_ در مقالات مستخرج از طرح پژوهشی یا تحت حمایت ارگانها و مؤسسات و ... ، بخش سپاسگزاری، قبل از منابع و با فونت 12 درج شود.

 • کتاب­ نامه وشیوۀ منبع ­نویسی:

1.  تمام ارجاعات داخل متن،  غیر ایرانیک نوشته می‌شوند. نحوۀ ارجاع درون­ متنی به این صورت است: (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه). اگر کتاب چند جلدی باشد، به این صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال: شماره جلد/ ص).

این مجله از روش APA برای ارجاع‌دهی و کتابنامه نویسی استفاده می‌کند.

منابع و مآخذ پایانی به فرمت زیر تنظیم شود.  دقت فرمایید تمامی منابع اعم از کتاب یا مجله و .. در یک لیست الفبایی آورده شوند و شماره گذاری اتوماتیک گردند.

کتاب‌ 

 نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). نام کتاب (ایتالیک). نام مترجم یا مصحح. شهر محل نشر: نام ناشر.

 مثال: طباطبایی، علاءالدین. (1395). فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

 نشریه 

 نام خانوادگی (شهرت)، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان مقاله (درون گیومه). نام نشریه (ایتالیک)، دوره (شماره). صفحات مقاله (از ص تا ص)

 مثال: معصومی، محمدرضا، محجوبی، محسن. (1398). « بررسی برخی لغات و اصطلاحات محلی کرمان و پاریز در آثار محمد ابراهیم باستانی پاریزی».  ادبیات و زبانهای محلی ایران‌زمین، 9 (1)،  109-147.

 مجموعه مقالات

 نام خانوادگی، نام ، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان مقاله (درون گیومه). نام گردآورنده یا ویراستار. نام مجموعه مقالات. محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله ( از ص تا ص)

سایتهای اینترنتی

 نام خانوادگی، نام . (آخرین تاریخ). عنوان موضوع (درون گیومه)، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک

 لوح فشرده

 نام خانوادگی، نام، سال انتشار .(درون پرانتز). عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر

6- حداقل یکی از ارجاعات مقاله باید به مقالات «مجلۀ ادبیات و زبان های محلی ایران زمین» باشد. 

7- کلیه منابع علاوه بر زبان فارسی، باید به زبان انگلیسی نیز نوشته و ارسال گردد. منابع ترجمه نشوند بلکه عناوین لاتین منابع درج گردد.

 

ذکر نام و مرتبۀ علمی همۀ نویسندگان

لازم است که از ابتدای ارسال مقاله و  ثبت در سامانه، نام و مرتبۀ علمی همۀ نویسندگان به ترتیب اولویت و نقش ایشان در نگارش مقاله، در سامانه نوشته شود.

- مشخصات نویسندگان در فایلی جداگانه با همین نام در سامانه ارسال گردد.

- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان باشد.

نکتۀ مهم: افزودن نام افراد در مراحل بعد از ارسال مقاله (داوری- پذیرش اولیه- پذیرش نهایی و چاپ) به هیچ وجه امکان پذیر نیست. 

 

توجه: قبل از ارسال مقاله، اصول اخلاقی انتشار مقاله در قسمت اطلاعات نشریه را  به دقت مطالعه فرمایید.

 نویسنده مسئول موظف است فرم تعارض منافع   و فرم تعهد را تکمیل نموده و ارسال نماید. برای دریافت فرم روی عنوان آن کلیک کنید.