دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1396، صفحه 1-146 

مقالۀ پژوهشی

1. توصیف و تحلیل حذف همخوان در گویش بختیاری در چارچوب واج شناسی بهینگی

صفحه 1-22

غلامحسن اورکی؛ الخاص ویسی؛ منصوره شکرآمیز


6. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام