دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 30، بهمن 1399، صفحه 1-132 
6. بررسی درون مایۀ اشعار «سُرو» در شهرستان رستم

صفحه 117-132

10.30495/irll.2021.679732

غلامعلی محمدی؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی