دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 25، پاییز 1398، صفحه 1-130 
3. نگاهی به تشبیه در دیوان شاکه و خان‌منصور

صفحه 35-52

10.30495/irll.2019.669631

مسعود باوان پوری؛ وحید سجادی فر؛ سکینه آزادی