نمایه نویسندگان

آ

 • آقازاده، راضیه نشانه‌های بومی -محلّی در اشعار ترکی هوشنگ جعفری [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-25]

ا

 • ابراهیمی، مختار تحلیل نشانه های رازآموزی و تشرّفِ آیینی و تعلیقِ آن در آوازهای خنیاگر بختیاری؛ بهمن مسعود بختیاری [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 27-50]
 • ابوالحسنی چیمه، زهرا مفهوم‌سازی‌های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقۀ زَز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 49-77]
 • احمدی، جمال بررسی زبان سمبولیک اجتماعی در شعر «خه‌وه به‌ردینۀ» سواره ایلخانی‌زاده [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 115-138]
 • اسماعیلی، زیبا تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-17]
 • امیری خراسانی، احمد تحلیل اصطلاحات مربوط به کاشت محصولات کشاورزی با تأکید بر برنج در گویش لری ممسنی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 75-101]

ب

 • بیرانوند، یوسف علی بررسی نام واژه های حیوانات در ضرب المثل های لکی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 19-39]
 • برزویی، رضا بررسی زبان سمبولیک اجتماعی در شعر «خه‌وه به‌ردینۀ» سواره ایلخانی‌زاده [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 115-138]
 • بشیرنژاد، حسن بررسی تطبیقی تحول تاریخی "را" در فارسی و مازندرانی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 51-64]

ت

 • تسلیم جهرمی، فاطمه تحلیل جایگاه نخل در کنایات و ضرب‌المثل‌های جهرمی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]

ج

 • جعفری، حمید کارکرد کنایه در «جنگنامۀ نادر» الماس‌خان کَندوله‌ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • جعفری دهقی، شیماء بررسیِ فرایندهای واجیِ «حذف»، «ابدال»، «قلب» و «اضافه» در گونۀ طبسی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]
 • جهاندیده، عبدالغفور بررسی معنایی چند واژه در زبان بلوچی و متون کهن فارسی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 1-14]

ح

 • حیدری، فاطمه بررسی تطبیقی سبک «آسمان آبی دز» و «پسرک بومی» بر اساس فرانقش‌های تجربی با نگاهی بر عناصر محلّی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 41-65]
 • حسینی، زهرا بررسی تصاویر زبانی گویش وارکی با رویکرد زبان شناسی زیست‌محیطی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 15-47]

خ

 • خادمی، غلامرضا مفهوم‌سازی‌های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقۀ زَز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 49-77]
 • خالق زاده، محمد هادی بررسی گونه‌های مختلف عناصر عامیانه و محلّی در اشعار شوریدۀ شیرازی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 21-49]
 • خراسانی، محبوبه نگاهی به برخی واژه‌های فرارودی در ترجمۀ قرآن موسوم به 704 [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]

د

 • دشتیان، یزدان بررسی و توصیف زبان شناختی 105 صورت زبانی گویش لری در بخش مرکزی شهرستان رستم [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 105-128]

ر

 • رادمنش، عطا محمد نگاهی به برخی واژه‌های فرارودی در ترجمۀ قرآن موسوم به 704 [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]
 • رحیمیان، جلال مهمترین ویژگی‌های تصریفی اسم و فعل در لهجه بواناتی (بخش مرکزی) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 79-103]
 • رسمی، سکینه تحلیل بن‌مایه‌های اسطوره‌ای داستان «شاه اسماعیل و گلزار» بر مبنای روانشناسی تحلیلی یونگ و الگوی «اسطورۀ یگانۀ» کمپبل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 51-73]
 • رسمی، عاتکه تحلیل بن‌مایه‌های اسطوره‌ای داستان «شاه اسماعیل و گلزار» بر مبنای روانشناسی تحلیلی یونگ و الگوی «اسطورۀ یگانۀ» کمپبل [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 51-73]
 • روستا، فرشته بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه‌های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 85-108]

ز

 • زارعی فرد، رها بررسی تصاویر زبانی گویش وارکی با رویکرد زبان شناسی زیست‌محیطی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 15-47]

ش

 • شجاعی، سیدعلیرضا تحلیل اصطلاحات مربوط به کاشت محصولات کشاورزی با تأکید بر برنج در گویش لری ممسنی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 75-101]
 • شریف پور، عنایت الله تحلیل اصطلاحات مربوط به کاشت محصولات کشاورزی با تأکید بر برنج در گویش لری ممسنی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 75-101]
 • شهبازی، اصغر بررسی توصیفی، ساختاری و محتوایی افسانۀ دختر جولاه [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 67-90]

ص

 • صحرائی، قاسم بررسی نام واژه های حیوانات در ضرب المثل های لکی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 19-39]
 • صفوی، بنفشه السادات نگاهی به برخی واژه‌های فرارودی در ترجمۀ قرآن موسوم به 704 [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 103-122]
 • صفوی، سیده کبری تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 1-17]

ع

 • عاملی، خدیجه بررسی صرف فعل در گویش قاینی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 129-149]
 • عدل پرور، لیلا نشانه‌های بومی -محلّی در اشعار ترکی هوشنگ جعفری [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 1-25]
 • عزت آبادی پور، طاهره بررسی فرایند تضعیف در واژگان از فارسی میانه به فارسی دری در چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 123-141]

غ

 • غریب حسینی، زهرا کارکرد کنایه در «جنگنامۀ نادر» الماس‌خان کَندوله‌ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]
 • غریب زاده، فاطمه بررسیِ فرایندهای واجیِ «حذف»، «ابدال»، «قلب» و «اضافه» در گونۀ طبسی [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 65-84]

ف

 • فلاحی، محمد هادی بررسی و توصیف زبان شناختی 105 صورت زبانی گویش لری در بخش مرکزی شهرستان رستم [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 105-128]

ق

 • قوامی، بدریه بررسی زبان سمبولیک اجتماعی در شعر «خه‌وه به‌ردینۀ» سواره ایلخانی‌زاده [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 115-138]

ک

 • کاظمی، بهار بررسی زبان سمبولیک اجتماعی در شعر «خه‌وه به‌ردینۀ» سواره ایلخانی‌زاده [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 115-138]
 • کامگار، فاطمه مهمترین ویژگی‌های تصریفی اسم و فعل در لهجه بواناتی (بخش مرکزی) [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 79-103]
 • کریانی، مریم کارکرد کنایه در «جنگنامۀ نادر» الماس‌خان کَندوله‌ای [دوره 11، شماره 3، 1400، صفحه 91-114]

م

 • محققی، عبدالمجید بازتاب مؤلفه های اقتصادی هویّت اجتماعی درشعر بومی ممسنی(با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 109-122]
 • محمودآبادی، لاله بررسی فرایند تضعیف در واژگان از فارسی میانه به فارسی دری در چارچوب واج‌شناسی زایشی [دوره 11، شماره 1، 1400، صفحه 123-141]
 • محمودی بختیاری، بهروز مفهوم‌سازی‌های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقۀ زَز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 49-77]
 • معصومی، محمدرضا بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه‌های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 85-108]
 • مقداری، صدیقه سادات بررسی صرف فعل در گویش قاینی [دوره 11، شماره 4، 1400، صفحه 129-149]

ن

 • نظری، جلیل بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه‌های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 85-108]
 • نگین تاجی، مجید بازتاب مؤلفه های اقتصادی هویّت اجتماعی درشعر بومی ممسنی(با تأکید بر اشعار احمد انصاری فهلیانی) [دوره 11، شماره 2، 1400، صفحه 109-122]