نمایه نویسندگان

ا

 • امیری، عاطفه بررسی واج شناسی گویش آباده ای [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-28]

ب

 • بیگ زاده، خلیل معرفی ضریرنامه ملانورعلی و رمزیاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-58]

ج

ح

 • حیات داودی، فاطمه جلوه های شاعرانۀ رنگ محلی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 203-225]
 • حسینی آب باریکی، آرمان روایتی دیگر از داستان نوفل و مجنون (بر پایه نوفلنامه کردی گورانی از میرزا شفیع) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-98]

ر

 • رنجبر، حسن واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد باغداری در لای زنگان فارس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 99-124]

ز

 • زارعی، مریم بررسی واج شناسی گویش آباده ای [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-28]

س

 • سپهوندی، مسعود خوانش عرفانی معراج در دیوان ملاپریشان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 125-154]

ص

 • صیادکوه، اکبر واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد باغداری در لای زنگان فارس [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 99-124]

ع

 • عرفانی، سمیه معرفی ضریرنامه ملانورعلی و رمزیاری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 29-58]

ف

 • فتح الهی، علی خوانش عرفانی معراج در دیوان ملاپریشان [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 125-154]

ک

 • کرمی، محمد حسین بررسی شروه خوانی و شروه سرایی به گویش لری در شهرستان کهگیلویه [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 155-180]

گ

 • گیلانی، آذرنوش سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آیین های محلی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 181-202]
 • گیلانی، نجم الدین سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آیین های محلی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 181-202]

م

 • محققی، عبدالمجید جلوه های شاعرانۀ رنگ محلی در اشعار منوچهر آتشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 203-225]
 • مهدی فر، سعید روایتی دیگر از داستان نوفل و مجنون (بر پایه نوفلنامه کردی گورانی از میرزا شفیع) [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 59-98]