بررسی و توصیف زبانشناختی 105 صورت زبانی (واژه ها و عبارات) گویش لری در بخش مرکزی شهرستان رستم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، شیراز، ایران.

2 گروه زبان شناسی رایانه ای، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری، شیراز، ایران.

10.30495/irll.2021.1918580.1404

چکیده

شهرستان رستم یکی از شهرستان‌های استان فارس است. به استثناء دو روستای این شهرستان، گویش بقیة مردم شهرستان، لری است. تعداد روستاهای مورد تحقیق، ۵۹ روستا است. روش تحقیق در این پژوهش، ترکیبی از روش‌های میدانی و توصیفی بوده است و مواد زبانی با روش گردآوری هدایت شده، جمع‌آوری شده‌اند. پرسش‌نامة این پژوهش بر اساس طرح ملی اطلس زبانی بوده است که شامل ۱۰۵ واژه و عبارت و ۳۶ جمله است. داده‌ها پس از انجام مصاحبه با استفاده از الفبای آوانگار بین‌المللی، آوانگاری شدند. برخی از واژه‌های این گویش به طور کامل با فارسی معیار متفاوت هستند، برخی تنها تفاوت تلفظی دارند و برخی نیز کاملاَ یکسان هستند. در این گویش پنج نوع هجا وجود دارد که عبارتند از: cv، cvc، cvcc، ccv، ccvc. همچنین در این گویش کشش واکه‌ای در مواردی باعث تمایز معنایی می‌شود. ترتیب صفت و موصوف و مضاف و مضاف‌الیه همانند فارسی معیار است با این تفاوت که در مواردی، [e] اضافه حذف می‌شود. نشانة جمع در این گویش، [-æl] است که به پایان اسامی افزوده می‌شود. نشانة معرفه نیز /-æku/ و /-ku/ است که به آخر اسم معرفه اضافه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Linguistic study and description of 105 linguistic forms (words and phrases) of Lori dialect in the central part of Rostam city

نویسندگان [English]

  • Yazdan Dashtian 1
  • Mhammad Hadi Fallahi 2
1 Graduated in Linguistics, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch, Shiraz , Iran.
2 department Of Computational Linguistics, Regional Information Center for Science and Technology, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Rostam city is one of the cities of Fars province. With the exception of two villages in this city, the dialect of the rest of the people of the city, is Lori. The number of villages studied is 59 villages. The research method was a combination of field and descriptive methods and linguistic materials were collected by guided collection method. The questionnaire of this research is based on the national project of language atlas, which includes 105 words and phrases and 36 sentences. Data were transliterated after the interview using the International Phonetic Alphabet. Some words of this dialect are completely different from standard Persian, some have only a different pronunciation and some are completely the same. There are five types of syllables in this dialect, which are: cv, cvc, cvcc, ccv, ccvc. Also in this dialect, vowel extension causes semantic differentiation in some cases. The order of adjectives- noun is the same as in Persian, except that in some cases, [e] is omitted. The plural sign in this dialect is [-æl], which is added to the end of nouns. The definite article is / -æku / and / -ku / which is added to the end of the definite nouns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rostam city
  • National Project of Linguistic Atlas
  • Consonant clusters
  • linguistic form