بررسی نام واژه های حیوانات در ضرب المثل های لکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش شهرستان خرم آباد

2 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

10.30495/irll.2021.1916829.1399

چکیده

ضرب‌المثل‌ها جملاتی پرمغز و کوتاه هستند که کاربردی گسترده دارند و مردم برای اقناع یکدیگر از آنها استفاده می-کنند. هر کدام از اقوام ایرانی مثل‌های خاص خود را دارند که به خاطر ارتباط آنها با یکدیگر و گاهی با طبیعت‌شان، آنها را ساخته‌اند. درمیان قوم لک نیز مانند سایر اقوام ضرب‌المثل-های وجود دارد. قوم لک از جمله اقوام ایرانی است که در استان‌هایی مانند لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان و... زندگی می‌کنند و به زبان لکی که یکی از زبان‌های بازمانده از زبان پهلوی است، سخن می‌گویند. نام‌واژه‌های حیوانات در ضرب-المثل‌های این زبان نمودی پررنگ دارد. این موضوع می‌تواند بیانگر زندگی در کوهستان و ارتباط با حیوانات باشد. در این پژوهش کوشیده‌ایم نام‌واژه‌های حیوانات را در ضرب‌المثل-های لکی به روش توصیفی- تحلیلی و میدانی مورد بررسی قرار دهیم. بنابراین نخست آنها را آوانگاری کرده‌ایم و ترجمۀ آنها را به زبان فارسی نوشته‌ایم؛ سپس جایگاه کاربرد آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ سرانجام مثل‌های معادل آنها را که در زبان فارسی و یا دیگر گونه‌های زبان‌های ایرانی وجود داشته است، آورده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study the names of Animals in Laki proverbs

نویسندگان [English]

  • yosofAli Beiranvand 1
  • Ghasem Sahrai 2
1 Education Khorramabad city
2 Department of Persian Language and Literature, Lorestan University
چکیده [English]

Proverbs are short and pithy sentences which have abundant uses and are used by people to persuade each other. Each of the Iranian tribes has themselves proverbs, they have made them for their relationship with each other and sometimes with their nature. Among the people of Lak, like other people, there are proverbs. The Lak is one of the Iranian tribes that live in provinces such as Lorestan, Ilam, Kermanshah, Hamedan and so on. The people of Lak speak the Lak language, which is one of the surviving languages of the Pahlavi language. The names of Animals are prominent in the proverbs of this language. This subject can indicate who they live in the mountains and relationship with animals. In this research, we have tried to study the names of animals in Laki proverbs by descriptive-analytical and field methods. So first we have written phonetics them, then translated them to Persian language and examined the position of their use. Finally, we have given equivalent proverbs that existed in Persian or other types of Iranian languages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • proverbs
  • Lak people
  • The names of Animal
  • Laki Language
  • Lorestan