اصطلاحات و واژه های کشاورزی و باغداری در گویش کوهشهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه هرمزگان.

چکیده

منطقۀ کوهشهری شامل چند روستا در جنوب شرق شهرستان منوجان (از توابع کرمان) است. از آن جا که کشاورزی تاریخی به قدمت تاریخ بشر دارد، امرار معاش مردم این منطقه از دیرگاهان از راه کشاورزی و باغداری بوده­است.به سبب اهمیت کشاورزی، اصطلاحات و واژه­های فراوانی در این منطقه وجود دارد. این مقاله در پی آن است که بخشی از واژگان و اصطلاحات کشاورزی و باغداری را در موضوعات مختلفی از جمله: محصولات کشاورزی، آب و آبیاری، انواع گیاهان و درختان، روش­های جمع­آوری محصول و ابزارهای کشاورزی، واژه­ها و اصطلاحات مربوط به نخل و برخی اصطلاحات دیگر ارائه دهد. اغلب این واژه­ها امروزه منسوخ­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Terms and words of agriculture and horticulture in Koohshahry dialect

نویسنده [English]

 • zeinab moridi
چکیده [English]

Manoujan city (from Kerman’s province counties) is located  Since the farming history is as old as human history, subsistence agriculture and horticulture in the region since ancient times has been through, dut to the  importance of agriculture there are a lot of terms and words in this area. this reserch is dedicated to the explain terms and words of agriculture.
   The main products cultivated in this region dates, citrus, wheat and barley, which is already low boom because of drought and water less and palm trees of tropical South East today because resistance to water shortage in the area is pronounced of other trees and has its own terms and words, although this fruit of paradise also not spared from the harm of drought. This article offer a part of terminology in various fields of agriculture and horticulture including agricultural products, water and irrigation,variety of plants and trees, metods of collecting product and agricultural tools, word dnd terminology related to the palm and some of other terminology Koohshahry

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dialect
 • Koohshahry
 • agriculture
 • horticulture
 • palm
 1. جنیدی، فریدون(1365). "نامۀ فرهنگ ایران"، چاپ اول ، بنیاد نیشابور.
 2. حق شناس، علی محمّد(1382). "آواشناسی(فونتیک)". چاپ هشتم، تهران: انتشارات آگاه.
 3. سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح(1382). "فرهنگ جغرافیایی آبادیهای استان کرمان(شهرستان منوجان)". چاپ اوّل، کرمان: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 4. فرهنگ برهان قاطع(1362)، تصحیح و حاشیه دکتر محمد معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 5. فرهنگ جهانگیری(1376)، ویراسته­ی دکتر رحیم عفیفی، چاپ دوم، انتشارات مشهد.
 6. فره وشی، بهرام(1388)، "فرهنگ فارسی به پهلوی"، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران
 7. معین، محمد(1375). "فرهنگ فارسی"، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر
 8. نیک نفس­دهقانی، اسلام(1377). "بررسی گویش جیرفت و کهنوج"، چاپ اوّل، کرمان: انتشارات مرکز کرمان­شناسی.
 9. یزدانفر، وحید(1389). "گویش و رسوم مردم منوجان"، چاپ اول، تهران: دایره المعارف فارسی.

2- مجلات

 1. برومند سعید، جواد(1369). "بررسی چند واژه­ی گویش کرمان"، مجله­ی چیستا، آبان 69، (شماره­ی72)، صص182-174
 2. راعی، پیمان(1388). "اصطلاحات و واژه­های کشاورزی و باغداری در گویش قمشه(شهرضا)مجله فرهنگ مردم، پاییز و زمستان، (شماره­ی32-31)، صص114-104
 3. صیاد کوه، اکبر و عماد کیخسرو(1390). "واژه ها و اصطلاحات کم کاربرد کشاورزی نی ریز فارسمجله­ی ادبیات و زبان­های محلی ایران زمین، زمستان90، سال اول، (شماره­ی2­­)، صص126-65

فلاحی، محمد هادی(1384). "واژه­ها و اصطلاحات کشاورزی و آبیاری در حاجی آباد نقش رستم"، مجله­ی گویش شناسی، اسفند84، (شماره­ی اول)، صص114- 104.