دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه‌های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.30495/irll.2021.1926208.1428

فرشته روستا؛ محمدرضا معصومی؛ جلیل نظری


2. بررسی کارکرد کنایه در جنگنامة نادر الماس‌خان کندوله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1920118.1410

زهرا غریب حسینی؛ حمید جعفری؛ مریم کریانی


3. مفهوم‌سازی‌های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقۀ زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1898704.1351

غلامرضا خادمی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ بهروز محمودی بختیاری


4. بررسی نام واژه های حیوانات در ضرب المثل های لکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1916829.1399

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی


6. بررسی تصاویر زبانی گویش وارکی با رویکرد زبانشناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1925462.1426

زهرا حسینی؛ رها زارعی فرد


7. بررسی توصیفی، ساختاری و محتوایی افسانة دختر جولاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1910207.1379

اصغر شهبازی


8. بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1925594.1427

زهرا گل زاده گروی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ محمدحسین شرف زاده


9. بررسی مضامین عرفانی در داستان «اصلی و کرم» بر مبنای روایت‌های ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1911037.1385

عاتکه رسمی؛ سکینه رسمی


10. بررسی معنایی چند واژه در زبان بلوچی و متون کهن فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1908537.1374

عبدالغفور جهاندیده


11. تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1912439.1389

زیبا اسماعیلی؛ کبری صفوی


12. بررسی و توصیف زبانشناختی 105 صورت زبانی (واژه ها و عبارات) گویش لری در بخش مرکزی شهرستان رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1918580.1404

یزدان دشتیان؛ محمد هادی فلاحی