دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی کارکرد کنایه در جنگنامة نادر الماس‌خان کندوله‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1920118.1410

زهرا غریب حسینی؛ حمید جعفری؛ مریم کریانی


2. مفهوم‌سازی‌های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقۀ زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1898704.1351

غلامرضا خادمی؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ بهروز محمودی بختیاری


3. بررسی نام واژه های حیوانات در ضرب المثل های لکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1916829.1399

یوسف علی بیرانوند؛ قاسم صحرائی


5. بررسی تصاویر زبانی گویش وارکی با رویکرد زبانشناسی زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1925462.1426

زهرا حسینی؛ رها زارعی فرد


6. بررسی توصیفی، ساختاری و محتوایی افسانة دختر جولاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.30495/irll.2021.1910207.1379

اصغر شهبازی


7. بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1925594.1427

زهرا گل زاده گروی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ محمدحسین شرف زاده


8. بررسی مضامین عرفانی در داستان «اصلی و کرم» بر مبنای روایت‌های ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1911037.1385

عاتکه رسمی؛ سکینه رسمی


9. بررسی معنایی چند واژه در زبان بلوچی و متون کهن فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1908537.1374

عبدالغفور جهاندیده


10. تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1912439.1389

زیبا اسماعیلی؛ کبری صفوی


11. بررسی و توصیف زبانشناختی 105 صورت زبانی (واژه ها و عبارات) گویش لری در بخش مرکزی شهرستان رستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1918580.1404

یزدان دشتیان؛ محمد هادی فلاحی


12. بررسی زبان سمبلیک اجتماعی در شعر «خه‌وه به‌ردینه» اثر «سواره ایلخانی زاده»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

10.30495/irll.2021.1920739.1412

بهار کاظمی؛ جمال احمدی؛ بدریه قوامی؛ رضا برزویی


13. مقایسۀ وجه فعل در گویش‌های «کردی فِیلی» و «کردی کَلهُری» از گویش‌های کردی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.30495/irll.2021.1935404.1457

سکینه آزادی


14. حروف و برخی ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها در لهجۀ طَرقی از گویش راجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.30495/irll.2021.1931310.1438

مژگان اصغری طرقی