موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات سیستان و بلوچستان
تعداد مقالات: 4
1. نمادپردازی حیوانات در اصطلاحات و مثَل‌های بلوچی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-74

عبدالغفور جهاندیده


3. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر