موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات شمال کشور (گیلکی، مازنی، طبری و غیره))
تعداد مقالات: 16
1. بازتاب حضور زن در دوبیتی‌های عامیانۀ شهرستان سوادکوه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-135

10.30495/irll.2019.667862

عارف کمرپشتی؛ مژگان احمدی کمرپشتی


2. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


4. بررسی و تطبیق چند ضرب المثلِ تالشی و فارسی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-38

کیومرث خانبابازاده


5. بررسی ساخت فعل ماضی در گویش گیلکی شرق گیلان(شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-62

شکرالله پورالخاص؛ سیما رضایی؛ پیام فروغی راد


6. بررسی تطبیقی درون‌مایۀ نفرین در دوبیتی‌های محلّی خراسان و مازندران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-50

مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی؛ ویدا ساروی


8. درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 61-76

شهره شیرین کام


9. فعل در گویش شهمیرزادی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

ثریا رازقی


10. شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-71

غفارعلی عسکری


11. ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-104

محبوبه مسلمی زاده


13. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 124-157

مرتضی محسنی؛ عارف کمرپشتی


14. رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 62-79

غفار علی عسکری؛ محمود طاووسی


15. تاملی بر بعضی اشعار سه شاعر طبری سرا بر اساس کتاب تاریخ طبرستان، اثر ابن اسفندیار

دوره -3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 165-176

عارف کمرپشتی؛ محمد هادی خالق زاده


16. تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-30

یوسف اسماعیل زاده