موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات آذری
تعداد مقالات: 9
2. تحلیلی استعاری زبانشناختی بر ضرب‌المثل‌های حوزۀ احساسی خشم در زبان های فارسی و ترکی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-34

10.30495/irll.2019.668181

بهروز ابراهیمی؛ حیات عامری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


5. بررسی وام واژه های ترکی خاص گویش فارسی همدانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-16

علی ابوالقاسمی؛ سرور ذکرتی


6. بررسی ترتیب سازه ای و گروه های نحوی درگویش ترکی گِرمی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-126

هنگامه واعظی؛ اسماعیل شاهی الیله؛ معصومه ارجمندی


7. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی


8. بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 23-44

مهدی رمضانی؛ شیرزاد طایفی


9. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا