موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات آذری
تعداد مقالات: 10
1. بررسی مضامین عرفانی در داستان «اصلی و کرم» بر مبنای روایت‌های ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1911037.1385

عاتکه رسمی؛ سکینه رسمی


3. تحلیلی استعاری زبانشناختی بر ضرب‌المثل‌های حوزۀ احساسی خشم در زبان های فارسی و ترکی

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 17-34

10.30495/irll.2019.668181

بهروز ابراهیمی؛ حیات عامری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


6. بررسی وام واژه های ترکی خاص گویش فارسی همدانی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-16

علی ابوالقاسمی؛ سرور ذکرتی


7. بررسی ترتیب سازه ای و گروه های نحوی درگویش ترکی گِرمی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 101-126

هنگامه واعظی؛ اسماعیل شاهی الیله؛ معصومه ارجمندی


8. وزن در منظومۀ ترکی‌آذربایجانی «اصلی و کرم»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 47-60

محمد رضی نژاد؛ نادر رسولی؛ محمدرضا طوسی نصرآبادی


9. بازخوانی تحلیلی سوگواره های ترکی شهریار

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 23-44

مهدی رمضانی؛ شیرزاد طایفی


10. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا