کلیدواژه‌ها = جنسیت دستوری
تعداد مقالات: 1
1. نظام جنس دستوری در گویش جوشقانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 43-66

والی رضایی؛ سید غیاث الدین رضویان