کلیدواژه‌ها = گویش‌های ایرانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل فرآیندهای واجی در نظام آوایی گونۀ زبانی طُرود

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 51-80

جواد عامری؛ سیدحسین طباطبایی؛ سیدحسن طباطبایی


2. ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-104

محبوبه مسلمی زاده