کلیدواژه‌ها = فرایندهای واجی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


2. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


4. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار


5. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


6. بررسی واج شناسی گویش آباده ای

دوره -4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-28

عاطفه امیری؛ مریم زارعی


7. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

دوره -1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان