کلیدواژه‌ها = فرایندهای واجی
تعداد مقالات: 8
2. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


3. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


5. بررسی برخی فرایند‌های واجی در گویش دارابی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-54

ناصر رشیدی؛ فرخنده رهسپار


6. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


7. بررسی واج شناسی گویش آباده ای

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-28

عاطفه امیری؛ مریم زارعی


8. بررسی و توصیف نظام آوایی گویش مشهدی

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 31-56

محمدرضا پهلوان نژاد؛ حسین نجاتیان