نویسنده = سودابه کشاورزی
تعداد مقالات: 2
1. ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی کوهمرۀ نودان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-104

10.30495/irll.2019.667866

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ عسکر سیادت


2. گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات کم‌کاربرد دامداری در گویش لری دهستان دشت‌روم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-100

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ شهرام باهنر