نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مقایسه‌ای فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 115-135

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ارسلان گلفام


2. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا