داوران

ابتدا سامانه برای داوری مقاله یک ایمیل برای شما ارسال می کند که در این ایمیل چکیده مقاله به همراه 3 لینک (قبول یا رد داوری و دسترسی مستقیم برای داوری مقاله) ارسال می گردد. چکیدۀ مقاله را مطالعه کنید. پس از آن، اگر لینک رد را انتخاب کنید یعنی شما تمایلی به داوری مقاله ندارید و اگر گزینۀ قبول را انتخاب کنید، یعنی تمایل به داوری مقاله دارید. حال اگر بخواهید همان لحظه مقاله را داوری نکنید و در فرصت بهتری مقاله را داوری نمایید، باید از سامانه بیرون بیایید. زمانی که فرصت کافی برای داوری دارید، یا از طریق همین ایمیل ارسالی از سوی سامانه دوباره همین لینک را می زنید و وارد می شوید و یا با شناسۀ کاربری که سامانه برای شما فرستاده، وارد سامانه می شوید که در این حالت، باید گزینۀ داور را انتخاب کنید و سپس فهرست مقالاتی که برای داوری نزد شما آمده است، مشاهده می شود.در هر دو صورت پس از کلیک کردن روی کد مقاله می توانید دیگر محتویات مقاله را مشاهده کنید از جمله: چکیده و کلید واژگان مقاله. برای مشاهدۀ فایل کامل مقاله باید به پایین صفحه بروید. در قسمت دریافت فایل، سمت چپ یک فلش سبزرنگ مشاهده می شود. آن را انتخاب و فایل کامل مقاله را مشاهده کنید. سپس برای پر کردن فرم ارزیابی مقاله دوباره به بالای همین صفحه بروید و در زیر عنوان مقاله، گزینۀ فرم ارزیابی مقالات را انتخاب کنید. برای پر کردن گزینه های مربوط با کلیک کردن می توانید آنها را انتخاب نمایید و در جاهای خالی بنویسید. به یاد داشته باشید که تمام قسمت هایی که پرسش های آن پررنگ اند، باید پر شود تا فرم ارسال شود؛ در غیر این صورت سیستم خطا می دهد. قسمت های دیگر از قبیل توضیحات داور به سردبیر یا توضیحات داور به نویسنده اجباری نیستند و می توانید آنها را خالی بگذارید. اگر کامنت/حاشیه نویسی باید پس از دریافت مقاله، آن را بر روی رایانۀ خود ذخیره کنید. برای ارسال فایل حاشیه نویسی شده برای سردبیر، در قسمت ارسال فایل، فایل حاشیه نویسی شده را brows کنید و سپس کلید ارسال فایل را بزنید تا این فایل نیز به فرم ارزیابی پیوست شود. در پایان دکمه ارسال نتیجۀ داوری به دبیر را بزنید و به این طریق فرم داوری ارسال خواهد شد.

 

داوران و مشاوران علمی سال 1399

 

-   دکتر راضیه آقازاده

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی خوی

razimoheb57@gmail.com

-   دکتر ابراهیم اقبالی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

eghbaly@tabrizu.ac.ir

-   دکتر محمد براتی

استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

mbk@ltr.ui.ac.ir

- دکتر نجم الدین جباری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

njabari@uok.ac.ir

- دکتر عبدالغفور جهاندیده

استادیار زبان‌ و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی چابهار

ajehandideh@yahoo.com

- دکتر فرخ حاجیانی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

hajiani@rose.shirazu.ac.ir

- دکتر عطامحمد رادمنش

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

ata.radmanesh1398@gmail.com

- دکتر محمد رضی نژاد

استادیار زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی

mrazi@uma.ac.ir

- دکتر رها زارعی فرد

استادیار  زبان‌شناسی دانشگاه جهرم

raha.zareifard@gmail.com

- دکتر تورج زینی‌وند

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

t_zinivand56@yahoo.com

- دکتر گودرز شاطری

استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

goodarz58@gmail.com

- دکتر علی رضا شانظری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

alireza.shanazari17@gmail.com

- دکتر مهدی فاموری

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

mehdifamoori@gmail.com

- دکتر محمد هادی فلاحی

استادیار زبان‌شناسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری

hfalahi2@yahoo.com

- دکتر عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا

دانشیار زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

akord@modares.ac.ir

- دکتر یوسف کرمی چمه

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علوم انتظامی امین

ykaramicheme@yahoo.com

- دکتر امید مجد

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

info@bahareadab.com

- دکتر خیرالله محمودی

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

mahmoudi_kh27@yahoo.com

- دکتر فاطمه مدرسی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresi@yahoo.com

- دکتر محمد رضا معصومی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

masomi25@yahoo.com

- دکتر جلیل نظری

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

jnazari1334@yahoo.com

- شادروان دکتر اکبر نحوی

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

akbar.nahvi@yahoo.com

- دکتر محمد حسین نیکدار اصل

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یاسوج

mohammadnikdar@yahoo.com

- دکتر احمدرضا یلمه ها

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

ayalameha@yahoo.com

- دکتر هادی یوسفی

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

dr.h.yousefi80@gmail.com