دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1396، صفحه 1-144 
4. بررسی تطبیقی ضرب المثل های عربی ولکی

صفحه 63-80

کبری خسروی؛ طیبه فتحی ایرانشاهی؛ علی کرمپور


5. فرایندهای واجی در گویش بادرودی -اریسمانی

صفحه 81-98

علیرضا غلامی بادی؛ محمدرضا معصومی