دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 31، خرداد 1400، صفحه 1-141 
5. نگاهی به برخی واژه‌های فرارودی در ترجمۀ قرآن موسوم به 704

صفحه 103-122

10.30495/irll.2021.682564

بنفشه السادات صفوی؛ عطا محمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی