دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-126 
2. نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه

صفحه 21-40

سید برزو جمالیان زاده؛ محمدحسین کرمی؛ جلیل نظری


6. برخی از فرایندهای واجی در ترکی قشقایی

صفحه 105-126

ماهرخ منصف؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا