دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-227 

مقالۀ پژوهشی

1. بررسی واج شناسی گویش آباده ای

صفحه 1-28

عاطفه امیری؛ مریم زارعی


7. سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آیین های محلی

صفحه 181-202

نجم الدین گیلانی؛ آذرنوش گیلانی