بررسی فعل های محاوره ای در لهجۀ روستای دستجه از توابع شهرستان فسا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

لهجه­ ها و گویش ­های نواحی مختلف کشور از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند و با ثبت و ضبط آن‌ها­ می­ توان از نابودیشان جلوگیری کرد. روستای دستجه از توابع شهرستان فسا با انبوه واژه­ های محلی، به‌ویژه در زمینۀ انواع فعل­ ها و کاربرد آن ­ها در زبان محاورۀ مردم، می­ تواند منبع خوبی برای پژوهشگران گویش‌های محلی باشد و ضروری است به ثبت آن اهتمام ورزیده شود؛ فعل­ هایی که گاه به صورت ساده و گاه مرکّب با معناهای خاص به کار رفته‌اند و حاصل فرهنگ و اندیشۀ خاص مردمانی هستند که در گذر زمان برای بیان مفاهیم ذهنی خویش به کار برده­اند و در حال حاضر رو به فراموشی  نهاده‌اند و اگر حفظ و جمع ­آوری آن‌ها صورت نگیرد، دیرگاهی نمی­ پاید که به دست فراموشی سپرده می ­شوند. بر اساس این، پژوهش اخیر با هدف ثبت فعل­ های رایج در زبان مردم این محل در گفتگوهای روزانه و زبان شفاهی آنان انجام گرفته است تا قبل از کمرنگ‌شدن کاربرد آن‌ها به ثبت رسانده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


منابع
کتاب‌ها
- افراشی، آزیتا،(1387)،ساخت زبان فارسی،چاپ دوم، تهران:سمت.
- بابک، علی،(1383)،دستور زبان فارسی پژوهی معاصر،چاپ اول، مشهد: نشر سخن گستر و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
- باقری، مهری،(1382)، مقدمات زبان‌شناسی،چاپ نهم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- بهار، ملک الشعرا،(1388).سبک‌شناسی، ج اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات زوار.
- دهخدا، علی اکبر،(1371)،لغت نامه، تهران:موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.چاپ اول، انتشارات انجمن ادب دبیرستان حکمت فسا.
- رستگار فسایی، منصور،(1343)،آتشکده(مجموعه مقالات درباره شهر تاریخی فسا)،چاپ اول، انتشارات انجمن ادب دبیرستان حکمت فسا.
 - رضازاده گراشی، جلیل،(1381). از پسا تا فسا،چاپ اول، قم: انتشارات فاضل.
- مشکوۀ الدینی، م،(1386)،سیر زبان‌شناسی،چاپ چهارم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- معین، محمد،(1358)، فرهنگ فارسی،چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- منصوری، یدالله،(1384)، بررسی ریشه‌شناختی فعل های زبان پهلوی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار.
- منصوری، یدالله و حسن ­زاده، جمیله،(1387)، بررسی ریشه­‌شناختی افعال در زبان فارسی، زیر نظر دکتر بهمن سرکاراتی،چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- وحیدیان کامیار، تقی،(1389)، دستور زبان فارسی1، با همکاری غلامرضا عمرانی، چاپ دوازدهم، تهران: سمت.