بررسی فعل های محاوره ای در لهجۀ روستای دستجه از توابع شهرستان فسا

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

چکیده

لهجه­ ها و گویش ­های نواحی مختلف کشور از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند و با ثبت و ضبط آن‌ها­ می­ توان از نابودیشان جلوگیری کرد. روستای دستجه از توابع شهرستان فسا با انبوه واژه­ های محلی، به‌ویژه در زمینۀ انواع فعل­ ها و کاربرد آن ­ها در زبان محاورۀ مردم، می­ تواند منبع خوبی برای پژوهشگران گویش‌های محلی باشد و ضروری است به ثبت آن اهتمام ورزیده شود؛ فعل­ هایی که گاه به صورت ساده و گاه مرکّب با معناهای خاص به کار رفته‌اند و حاصل فرهنگ و اندیشۀ خاص مردمانی هستند که در گذر زمان برای بیان مفاهیم ذهنی خویش به کار برده­اند و در حال حاضر رو به فراموشی  نهاده‌اند و اگر حفظ و جمع ­آوری آن‌ها صورت نگیرد، دیرگاهی نمی­ پاید که به دست فراموشی سپرده می ­شوند. بر اساس این، پژوهش اخیر با هدف ثبت فعل­ های رایج در زبان مردم این محل در گفتگوهای روزانه و زبان شفاهی آنان انجام گرفته است تا قبل از کمرنگ‌شدن کاربرد آن‌ها به ثبت رسانده شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Interpretation of conversational verbs in the dialect of the Dastjeh village a division of the city of Fasa

نویسنده [English]

  • Maryam Alimoradi
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Bandarabbas Branch, Islamic Azad University, Bandarabbas, Iran.
چکیده [English]

Accents and dialects of different regions of the country are of great value and importance, and recording them can prevent their destruction. The village of Dastjeh, from Fasa district with a huge amount of local words, especially in the field of verbs and their applications in the language of the people's conversation can be a good source for the speakers of the language, and it is essential to record it; The verbs sometimes come to the conversation in simple, sometimes compound words with particular meanings, and they are the product of the specific culture and thought of people who have used the mind to convey their thoughts to the audience over time and are now destroying and if the accumulation of verbs does not take place, it would be forgotten in the long run. Accordingly, the purpose of this research is to record the common verbs of their daily talks and oral language of this place's people. They should be recorded before its disappearance and destruction among the people of this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accent
  • verb of dialect
  • Fasa
  • Dastjeh
منابع
کتاب‌ها
- افراشی، آزیتا،(1387)،ساخت زبان فارسی،چاپ دوم، تهران:سمت.
- بابک، علی،(1383)،دستور زبان فارسی پژوهی معاصر،چاپ اول، مشهد: نشر سخن گستر و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
- باقری، مهری،(1382)، مقدمات زبان‌شناسی،چاپ نهم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
- بهار، ملک الشعرا،(1388).سبک‌شناسی، ج اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات زوار.
- دهخدا، علی اکبر،(1371)،لغت نامه، تهران:موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.چاپ اول، انتشارات انجمن ادب دبیرستان حکمت فسا.
- رستگار فسایی، منصور،(1343)،آتشکده(مجموعه مقالات درباره شهر تاریخی فسا)،چاپ اول، انتشارات انجمن ادب دبیرستان حکمت فسا.
 - رضازاده گراشی، جلیل،(1381). از پسا تا فسا،چاپ اول، قم: انتشارات فاضل.
- مشکوۀ الدینی، م،(1386)،سیر زبان‌شناسی،چاپ چهارم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- معین، محمد،(1358)، فرهنگ فارسی،چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
- منصوری، یدالله،(1384)، بررسی ریشه‌شناختی فعل های زبان پهلوی، چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار.
- منصوری، یدالله و حسن ­زاده، جمیله،(1387)، بررسی ریشه­‌شناختی افعال در زبان فارسی، زیر نظر دکتر بهمن سرکاراتی،چاپ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
- وحیدیان کامیار، تقی،(1389)، دستور زبان فارسی1، با همکاری غلامرضا عمرانی، چاپ دوازدهم، تهران: سمت.