بررسی و تحلیل اشعار محلّی سید محمد سید

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده

سیدمحمدِ سید، شاعر توانای بهبهان، اشعار فارسی خود با لحن جدّی را در کتابی با نام «کوله­ بار سیّد» و اشعار طنزآمیز خویش را به گویش بهبهانی در کتابی با نام «گپ سیّد» گردآوری نموده­ است. کتاب «گپ سیّد» وی در میان مردم بهبهان ارزش و جایگاهی ممتاز دارد. شاعر در این کتاب به مسائل و مشکلات مردم و شهر بهبهان با گویش محلّی و زبان طنز پرداخته­ است. بعضی از موضوعات شعری این کتاب، تنها به جامعۀ بهبهان مربوط نمی‌شود و همگانی و عمومی است. در پژوهش اخیر، چند شعر از این کتاب انتخاب گردیده و پس از مطالعه­ و تحلیل محتوایی، اشعار از دیدگاه نقد اجتماعی نیز بررسی گردیده ­است. بر اساس طبقه ­بندی روش­ های تحقیق، این پژوهش به روش تحلیل محتوا و به شیوۀ کتابخانه ­ای انجام شده ­است. در بخش پایانی، نتیجه­ گیری و برداشت‌های پژوهنده ذکر ­شده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explanations and analysis of local poems seyyed mohammad seyyed

نویسنده [English]

  • maryam taherzadeh
چکیده [English]

Seyyed Mohammad Seyyed was a capable poet of Behbahan, his Persian poetries are mentioned with a serious tone in the book, "seyyed`s knapsack" and his humorous poems are in Behbahani's dialect compiled in a book called "seyyed`s words". This book of "seyyed`s words" among the people of Behbahan has a privileged position. The poet in this book addressed the problems of the people and the city of Behbahan considering the local dialect and its satire language. Some of poetic themes of this book aren't limited to the Behbahan community in general and public affairs in this research. Several poems were selected from this book and after reading and analyzing their contents, these poems are examined from the viewpoint of social critiques. Based on the classification of research methods, this research was conducted using content analysis and library method. In the final section, conclusions and researcher's views are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humor
  • Seyyed`s words
  • Arjan
  • society
  • Criticism
- ابن حوقل، ابو­القاسم محمّدبن علی،(1366)، سفرنامۀ ابن حوقل(ایران در صوره ­­الارض ترجمه جعفر شعار، چاپ دوّم، تهران، انتشارات امیرکبیر. 
- جیهانی، ابوالقاسم بن احمد،(1368)، اشکال­ العالم، به اهتمام فیروز منصوری، تهران، شرکت به نشر، آستان قدس رضوی.
- حدّاد عادل، غلامعلی،(1377)، دانش­نامۀ جهان اسلام، چاپ اوّل، تهران، بنیاد دایرۀالمعارف اسلامی.
- خادمیون، علی،(1388)، اَفتو، مَهتو، آسارَه، چاپ اوّل، قم، انتشارات ظهور.
- سلطانی، عبّاس،(1388)، خیالت تا اَمی، چاپ اوّل، تهران، تالار کتاب.
- سیّد، سیّدمحمّد،(1385)، گَپِ سیّد، چاپ دوّم، آبادان، انتشارات حضرت ابوالفضل(ع).
- محمّدیان، خیرالله،(1386)، میرزا شوقی بهبهانی(مجموعه اشعار و شرح احوال و نقد آثار)،چاپ دوم، تهران، انتشارات اندیشۀ کهن.
- مصدر، م.ح،(1390)، ارجان و بهبهان در میان تاریخ، چاپ دوّم، تبریز، انتشارات احرار.
- نحوی، سیّدسیف­ الله،(1375)، سیمای بهبهان، سینای صالحان، چاپ اوّل، قم، انتشارات نهاوندی.
- هوسه، فردریک و بابن،(1364)، سفرنامۀ جنوب ایران، ترجمه و تعلیقات محمّدحسن خان اعتماد­السّلطنه، به کوشش میرهاشم محدّث، تهران، انتشارات دنیای کتاب.
- یاقوت حموی، شهاب­ الدّین ابی­ عبدالله،(1324 ه.ق.) ، معجم­ البلدان، تصحیح احمدبن­ الامین، مصر، مطبعه ­السّعادة.