واژه‌ها و اصطلاحات کم‌کاربرد زنبورداری روستای لای‌زنگان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز.

چکیده

 در این مقاله بخشی از واژه­ها و اصطلاحات کم کاربرد مربوط به حوزه­ی زنبورداری روستای «لای­زنگان» lây-zangân  فارس  که به سرعت پای در رکاب فراموشی گذاشته­اند، همراه با آوانگاری دقیق آن­ها ثبت و ضبط کرده­ایم. راه درآمد بیشتر ساکنان این روستا؛ بویژه در گذشته از طریق کشاورزی و بویژه تولید گل محمدی، دامداری و زنبورداری بوده است و به همین سبب غنای واژه­ها و ترکیبات و اصطلاحات این حوزه در این منطقه چشم­گیر است.شیوه ی انجام این پژوهش افزون بر شیوه ی سند پژوهی و بهره مندی از پژوهش های پیشین ، بیشتر جنبۀ میدانی دارد و مواد تحقیق با شیوه مصاحبه و گفتگو با سالخوردگان محل که در این حرفه سال ها روزگار گذرانده اند ؛به دست آمده که اسامی آن ها در بخش منابع شفاهی مقاله ثبت گردیده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Less common words and phrases of the field: ''beekeeping’’ in Lay-zangan village

نویسندگان [English]

  • hassan heydari 1
  • akbar sayyadkouh 2
1 .
چکیده [English]

one of the most important categories of culture, is the field of language i.e. the words, phrases, expressions and other elements of language, the elements that their range of impressibility is more than other elements and parts.
The words and phrases that nowadays and over time are being used less, and therefore they wouldn't be transferred to the next generations. So the result is the gradual devaluation of our language and culture. This issue might be a responsibility for the language researchers and linguistician to keep their effort on recording and registering these words and phrases in order to save them from extinction and complete forgetfulness, with the hope that they will be employed again in future. 
In this study, a section of the so called ''less common words and phrases’’ related to the region of beekeeping of the village called ‘’Lây-zangân’’ located in the Fars state-Iran, which are being extinct and forgotten fast, are recorded and registered including their precise Phonetic. It is also to remind that Lay-zangan is a village in the region of Rastaagh of the Darab County, in the Fars province, located in the Kilometer of 54 of East-Darab County. The source of income of most of inhabitants there, particularly in the past was farming, has been especially farming Damask rose, Animal husbandry and beekeeping. for this reason, the value of words, word combinations and phrases is impressive in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialect
  • Fars
  • beekeeping
  • words and phrases
کتاب ها
- باطنی، محمدرضا، (2535)، مسائل زبان­شناسی نوین، تهران: آگاه.
- بصیری، محمود، (1383)، راهنمای تلفن لای­زنگان و لای­زنگانی­ های مقیم، لای­زنگان: شورای اسلامی روستا.
- حسینی فسائی، میرزاحسن، (1384)، فارس نامۀ ناصری، به تصحیح و تحشیه دکتر منصور رستگار فسائی، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.
- خسروی، احمدرضا، (1389)، داراب، شکوه فراموش ­شدۀ پارس، شیراز: نشر قلمکده.
- دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت­نامه دهخدا، تهران: مؤسسه­ ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره ­ی جدید.
- سلامی، عبدالنبی، (1390)، گنجینه­ ی گویش شناسی فارس، دفتر ششم، تهران: نشر ناشر.
- مصاحب، غلامحسین، (1387)، دایرۀ المعارف فارسی، جلد دوم، تهران: انتشارات کتاب­های جیبی.
- معین، محمد، (1377)، فرهنگ فارسی متوسط، تهران: مؤسسه ­ی انتشارات امیر کبیر.
مقاله‌­ها
- رنجبر، حسن و حسن حیدری، (1394)، «معرفی و بررسی گزیده­ ای از صوت­ها و آواها در گویش لای­زنگانی»، لرستان: اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین.
- صداقت­ کیش، جمشید، (1385)، «سفرسوم فرگ و مزیجان»، ماهنامه ­ی بین المللی میراث فرهنگی و گردشگری، سال دوم، ش 15.
- صیاد­کوه، اکبر و حسن رنجبر، ­(1393)، «واژه ­ها و اصطلاحات کم کاربرد باغداری در لای­زنگان فارس»، فصلنامه­ ی ادبیات و زبان­های محلی ایران زمین، دوره 4، شماره 1، صفحه 99-124.
- نمیرانیان، کتایون، فیروزه افضل و حسن رنجبر، (1394)، «بررسی ریشه شناختی تعدادی از واژگان گویش لای­زنگانی»، لرستان: اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین.
منابع شفاهی
- حیدر حیدری، فرزند حسن، متولد 1336، اهل و ساکن روستای لای­زنگان.
- عباس علیزاده، فرزند احمد، متولد 1339، اهل و ساکن روستای لای­زنگان.