واژه‌ها و اصطلاحات کم‌کاربرد زنبورداری روستای لای‌زنگان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز.

چکیده

 در این مقاله بخشی از واژه­ها و اصطلاحات کم کاربرد مربوط به حوزه­ی زنبورداری روستای «لای­زنگان» lây-zangân  فارس  که به سرعت پای در رکاب فراموشی گذاشته­اند، همراه با آوانگاری دقیق آن­ها ثبت و ضبط کرده­ایم. راه درآمد بیشتر ساکنان این روستا؛ بویژه در گذشته از طریق کشاورزی و بویژه تولید گل محمدی، دامداری و زنبورداری بوده است و به همین سبب غنای واژه­ها و ترکیبات و اصطلاحات این حوزه در این منطقه چشم­گیر است.شیوه ی انجام این پژوهش افزون بر شیوه ی سند پژوهی و بهره مندی از پژوهش های پیشین ، بیشتر جنبۀ میدانی دارد و مواد تحقیق با شیوه مصاحبه و گفتگو با سالخوردگان محل که در این حرفه سال ها روزگار گذرانده اند ؛به دست آمده که اسامی آن ها در بخش منابع شفاهی مقاله ثبت گردیده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کتاب ها
- باطنی، محمدرضا، (2535)، مسائل زبان­شناسی نوین، تهران: آگاه.
- بصیری، محمود، (1383)، راهنمای تلفن لای­زنگان و لای­زنگانی­ های مقیم، لای­زنگان: شورای اسلامی روستا.
- حسینی فسائی، میرزاحسن، (1384)، فارس نامۀ ناصری، به تصحیح و تحشیه دکتر منصور رستگار فسائی، تهران: مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ اول.
- خسروی، احمدرضا، (1389)، داراب، شکوه فراموش ­شدۀ پارس، شیراز: نشر قلمکده.
- دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت­نامه دهخدا، تهران: مؤسسه­ ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره ­ی جدید.
- سلامی، عبدالنبی، (1390)، گنجینه­ ی گویش شناسی فارس، دفتر ششم، تهران: نشر ناشر.
- مصاحب، غلامحسین، (1387)، دایرۀ المعارف فارسی، جلد دوم، تهران: انتشارات کتاب­های جیبی.
- معین، محمد، (1377)، فرهنگ فارسی متوسط، تهران: مؤسسه ­ی انتشارات امیر کبیر.
مقاله‌­ها
- رنجبر، حسن و حسن حیدری، (1394)، «معرفی و بررسی گزیده­ ای از صوت­ها و آواها در گویش لای­زنگانی»، لرستان: اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین.
- صداقت­ کیش، جمشید، (1385)، «سفرسوم فرگ و مزیجان»، ماهنامه ­ی بین المللی میراث فرهنگی و گردشگری، سال دوم، ش 15.
- صیاد­کوه، اکبر و حسن رنجبر، ­(1393)، «واژه ­ها و اصطلاحات کم کاربرد باغداری در لای­زنگان فارس»، فصلنامه­ ی ادبیات و زبان­های محلی ایران زمین، دوره 4، شماره 1، صفحه 99-124.
- نمیرانیان، کتایون، فیروزه افضل و حسن رنجبر، (1394)، «بررسی ریشه شناختی تعدادی از واژگان گویش لای­زنگانی»، لرستان: اولین همایش ملی بررسی فرهنگ و ادبیات بومی ایران زمین.
منابع شفاهی
- حیدر حیدری، فرزند حسن، متولد 1336، اهل و ساکن روستای لای­زنگان.
- عباس علیزاده، فرزند احمد، متولد 1339، اهل و ساکن روستای لای­زنگان.