نگاهی به ضرب المثل های شهرستان داراب

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده

شهرستان داراب دارای گویشی خاص از متفرعات گویش­های جنوب غرب ایران است. بسیاری از واژه­ها و ضرب­المثل­هایی که در این گویش وجود دارد، از رنگ منطقه­ای برخوردارند. بیشتر آنها از عناصر ساده­ای تشکیل شده­اند که رنگ و بوی زندگی سادۀ­ قدیمی و فرهنگ و جغرافیا و طبیعت این منطقه در آن دیده می­شود. در این تحقیق شماری از این مثل­ها که بیشتر از طریق پژوهش میدانی جمع­آوری شده­اند، بررسی می­شوند. برخی از ضرب­المثل­های شهرستان داراب، بسیار ساده و به لهجۀ قدیمی شهرستان است. این امثال بیشتر به بیان مسائل اخلاقی و تربیتی می­پردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Proverbs in the Darab city

نویسندگان [English]

  • Zeinab Alsadat Hashemi 1
  • Maryam Mahmoudi 2
1 daneshgah azad dehaghan
چکیده [English]

Darab city has a special dialect which is one of the sub-dialects of Southwest ones in Iran. Most of the terms and proverbs of this dialect are influenced by local area. Most of them composed of simple elements, which show color and smell old simple life, culture, geography and nature of this region. In this study, some of these proverbs are investigated which are collected via field research. Some of them which are used in Darab city are so simple and have their ancient dialect. These proverbs mostly talk about moral and didactical issues. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • local literature
  • slang
  • proverbs
  • Darab
 
کتاب­نامه
الف)کتاب­ها:
1. آقا حسینی، حسین و همتیان، محبوبه. (1394). نگاهی تحلیلی به علم بیان، چاپ اول، تهران: سمت.
2. پدرام، عبدالعلی. (1390)، فرهنگ لغات و اصطلاحات عامیانه داراب، چاپ اول، قم: مجمع ذخائر اسلامی.
3. تمیم­داری، احمد. (1390)، فرهنگ عامه، چاپ اول، تهران: فرهنگ عامه.
4. رستگار فسایی، منصور. (1372)، انواع شعر فارسی، چاپ اول، شیراز: نوید شیراز.
5. رضایی، عربعلی.(1382)، فرهنگ واژگان توصیفی ادبیات، چاپ اول، تهران: فرهنگ معاصر.
6. سهراب­نژاد، علی­محمد.(1392)، ضرب­المثل­های ایلام، چاپ دوم، ایلام: زانار.
7.صادقیان، ابوالحسن.(1395)، تاریخ اجتماعی داراب در عهد قاجار و پهلوی، چاپ اول، قم: مجمع ذخائر اسلامی.
8. محجوب، محمد جعفر.(1382)، ادبیات عامیانة ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، ج1، تهران: چشمه.
9. مقدسی، اقدس.(1394)، آداب و رسوم شهرستان داراب، چاپ اول، داراب: زبانکده کلام.
 
ب)مقاله­ها:
1. همایونی، صادق.( 1353). گوشه­هایی از آداب و رسوم مردم شیراز، شیراز: اداره کل فرهنگ و هنر فارس.
2.آقا حسینی، حسین. (1382). نقد و تحلیلی بر استعاره عنادیه در کتب بلاغی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره142، ص125-137
3.اکبـری بیـرق، حسـن. دباغ نیکـوخصلـت، رضـا. (1390). بررسـی ابعـاد فـرهنـگ عامیـانه و اقلیمی(فولکلور) در رمان سووشون سیمین دانشور، فصلنامة حوزة هنری استان سمنان، ش1. ص1-26
4.رادفر، ابوالقاسم. (1380). جلوه­های فرهنگ عامه در ادبیات فارسی، نشریة نامة فرهنگ، ش 39، ص158-153
5.روح الامینی، محمود. (1380). گسترة فرهنگ و فولکلور( ترانه­های محلی فارس صادق همایونی)، کتاب ماه هنر، ش 40-39. ص 9-6
6. وکیلیان، سید احمد. (1372). استاد انجوی و فرهنگ مردم، نشریة کلک، ش44-43، ص270-263.
 
ج) وبگاه اینترنتی:
1_ دستغیب، عبدالعلی،20/5/1394«ادبیات بومی چیست؟»کانون فرهنگی چوک،
.