بررسی مقابله‌ای کلمات اندازه گیری زبان فارسی با زبان کردی (گویش سورانی و کردی کلهری) با رویکرد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

چکیده

اهمیت و جایگاه زبان­شناسی مقابله‌ای در بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌ها میان دو یا بیشتر از دو زبان، به­ویژه مقایسۀ زبان فارسی با زبان­های دیگر،  نیازمند برنامه­ریزی و انجام تحقیقات بیشتری است. امروزه، در این زمینه، کارهای زیادی در حوزه­های مختلفِ:  دستور، آواشناسی، گفتمان، واژگان و حتی بررسی مقابله­ای دو متن از دو زبان، به انجام رسیده­است. درپژوهش حاضر که در زمینۀ واژگان است سعی شده اسم­های اندازه­گیری(طول، عرض، عمق، پهنا، بلندی) فارسی و کردی(سورانی، کلهری) و صفاتِ مربوط به آنها در یک مدل تحلیلی نشان داده شود و به بررسی تفاوت­ها و شباهت­های دو زبان و دو گویشِ(سورانی،کلهری)، در جهت آموزش زبان فارسی، به کسانی که برای آنها زبان فارسی  به مثابه زبان ثانوی و زبان خارجی محسوب می­شود پرداخته شود؛ و در پایان نشان داده­شود که اختلافات بین زبانی، اختلافاتِ بین گویشی،  خطا­های سبکی، شباهت­ها، تفاوت­ها و شکافِ واژگانی در دو زبان و دو گویش در آموزش زبان فارسی، تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج حاصل، حاکی از آن است که تفاوت­های اساسی میانِ  کلمات اندازه­گیری فارسی و کردی(کلهری، سورانی) وجود دارد؛ بطوریکه نادیده گرفتن آنها منجر به بوجود آمدن خطاهای بین زبانی و خطاهای سبکی می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Contrastive analysis of measure words in Persian and Kurdish(Sorani, Kalhori) and its pedagogical applications in teaching Persian to the speakers of other languages (TPSOL)

نویسندگان [English]

  • naser rashidi 1
  • mohsen ragh nezhad 2
چکیده [English]

To improve the position of contrastive linguistics in analyzing similarities and differences of two or more languages, an organized program and extra investigation is required. To compare Persian language to other languages. Recently, there are many jobs accomplished which are concerned with contrastive analysis in different fields, such as: grammar, phonology, discourse, lexicon and even, contrastive analysis of two texts of two languages. In this study, the objective was to show Persian, Kordish measure words (Length, Width, Depth, Thickness, and Height) and their respective adjectives and also to consider the similarities and differences of the two languages (Persian, Kurdish). The analysis showed that there are differences among measure words in Persian and Kurdish. These differences might create some problems for the learners of Persian language who are learning this language as a foreign or second language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrastive Analysis
  • Teaching Persian language
  • Measure words
  • Sorani dialect
  • Kalhori dialect
الف: منابع فارسی
خرسند، ارسلان.(1367).«توصیف ساختمان فعل در لهجه کرمانشانی»، مجله زبان شناسی، س5، ش1، ص،90-108
کلباسی، ایران.(1367-الف).«ارگیتو در زبانها و گویش ایرانی»،مجله زبان شناسی، س،5. ش2، ص.70-87.
کلباسی، ایران(1371).«مقایسه بین دو لهجه از گویش کردی». فرهنگ، ویژه زبان شناسی، ش13، ص163-175.
کلباسی، ایران.(1374).«مقایسه ای بین گویشهای کردی مهاباد، سنندج، کرمانشاه». نشریه علوم انسانی، ش13و14،ص59-80.
پهلوان­نژاد، محمدرضا-اسد پور، هیوا(1386).«توصیف مشخصه­های گویش سورانی». نشریه زبان وادبیات،«مطالعاتِ ایرانی». ش12، ص35-56.
یارمحمدی، لطف الله.(1371) «مسائل چند زبانگی و آموزش زبان فارسی رسمی در ایران». مجله رشد آموزش ادب فارسی، س،7 ش،29-30.
ضیاء حسینی، سید محمد(1377).« بررسی مقابله­ای عامل زمان در فعل فارسی و ترکی آذری».نشریه:علوم انسانی، ش26-27 ، ص27-54.
مینورسکی، و.(1382)«کردها نوادگان مادها». نشر:ژیار.
رضا مقدم ، کیا(1385). «مقایسه مشخصه­های زبر زنجیری در زبان­های فارسی و ژاپنی». نشریه:ادبیات و زبان­ها« پژوهش ادبیات معاصر جهان». ش33.
رزم­آرا، مرتضی(1384). «مقایسه فارسی تاجیکی و فارسی ایران». نشریه ادبیات و زبان­ها، مطالعات ادبیات تطبیقی.ش:3، ص101 تا 128.
فرامرزی، شهسواری(2010). «لکی و کردی». مجله:ISI  ایران و قفقاز، ش14.
 تفرجی یگانه ، مریم(1391). «تحلیل نحوی فاعل در زبان کردی گویش جنوبی ایلامی در چارچوب نظریه­ها وپارامترها». نشریه علوم اجتماعی ، فرهنگ ایلام، ش34و35. ص47 تا 99.
باطنی، محمد رضا.(1348).«توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی»، تهران، امیر کبیر.
خرم­دل، مصطفی،(1389).«آموزش زبان کردی»، سنندج: هه ژار.
 
ب: منابع انگلیسی
Johnsson, S.,(1975). The uses of error analysis and contrastive analysis(I). English language Teachingو 29, 246-253.
Manuchehri, P., (1974). Explaining problems of Iranian students by comparing English and Farsi verb forms. TESOL Quartrly8.
Nemser, William(1971)., Approximative  system of foreign language learners. IRAL,9,115-123
Richard, Randoloph et al(1971).  Non-contrastive approach to error analysis, English Language Teaching. Rowley/Mass.,1973.
Selinker, Larry(1972). Interlanguage. IRAL, 10, 209-231.
Zydatiss, W. (1974).  Some Test formats for elicitation procedures. IRAL, 12, 281-287.
Yarmohammdi,L.(1980). Contact  anylysis  of English and Persion measure words for pedagogical purposes. IRAL, 28.
Yarmohammdi,L.(1996). A contrastive phonological analysis of English and Persian: A course book in phonological studies. Shiraz: Shiraz University Press.
Yarmohammdi, L.(1969a). English consonants and learning problems for Persian. A contrastive Sketch. TESOL Quarterly, 3: 3, 231-236.
Yarmohammdi, L. (1970). A note on contrastive analysis. English Language Teaching, 25, 1 , 76-79.
Yarmohammdi, L. (1969). Problems for Iranians in learning English vowels. Journal of English as a Second Language, 4 : 2, 57-62.
Yarmohammdi, L.(1990).  A working framework for pedagogical contrastive grammar of Persian and English, in Yarmohammdi, L. Fifteen  Article in Contrastive Linguistics and Structure of Persian: Grammar, Text  and Discourse. Tehran: Rahnama Publication.
Yarmohammdi, L.(1995). Fifteen  article in contrastive linguistics and structure of Persian: Grammar, text  and discourse. Tehran: Rahnama Publication.
Yarmohammdi, L.(1381). A contrastive analysis of Persian and English(grammar, vocabulary and phonologhy). Payame Noor Press.
Yarmohammdi, L. and Rashidi,N(1389). Practical contrastive analysis of English and Persian with special emphasis on vocabulary. Fanuss Andishe Press.
Yarmohammdi, L. and Rashdi,N(2009). Practical contrastive analysis of English and Persian with special emphasis on grammar. Tehran: Rahnama Publication.