سره واژگان پارسی کشاورزی، از کاشت تا برداشت، در منطقه ی جاوید ممسنی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

چکیده

در این نوشته تلاش شده است که واژگان و اصطلاحات و بعضی عبارت‌های مربوط به کشاورزی، از کاشت گرفته تا برداشت، در یکی از مناطق ممسنی (جاوید) معرّفی و ریشه‌یابی شوند. برای این ‌که پژوهشگران بدانند این واژگان تا چه میزان اصالت دارند و از گذشته‌ی زبان این مرز و بوم به ارث مانده‌اند، تا آن­جا که امکان داشت، به تبارشناسی آن‌ها نیز اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


۱. برهان، محمدحسین ‌بن‌خلف تبریزی (۱۳۶۲)، برهان قاطع، تهران: امیرکبیر.
۲. رضایی باغ‌بیدی، حسن (۱۳۹۰)، واژه­نامه‌ی موضوعی زبان‌های باستانی ایران، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۳. طاووسی، محمود (۱۳۶۵)، واژنامه‌ی شایست‌نشایست، شیراز: دانشگاه شیراز.
۴. فره‌وشی، بهرام (۱۳۵۸)، فرهنگ فارسی به پهلوی، تهران: دانشگاه تهران.
۵. مکنزی، دی.ان (۱۳۷۳)، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه‌ی مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۶. منصوری، یدالله (۱۳۸۴)، بررسی ریشه‌شناختی فعلهای زبان پهلوی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۷. هرن، پاول و هانیریش هوبشمان (۱۳۵۶)، اساس اشتقاق فارسی، ترجمه‌ی جلال خالقی مطلق، تهران: بنیاد فرهنگ ایران
8 . Barthtolobae chr، )1979(‘Altiranisches wörterbuch، Brlin.
9 . Hübsch mann H.، )1895(‘persische studie strassburg.
10.Nyberg h.h.، )1974(‘A manual of Pahlavi، Otto Harrassowitz: Wiesbaden