سره واژگان پارسی کشاورزی، از کاشت تا برداشت، در منطقه ی جاوید ممسنی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج

چکیده

در این نوشته تلاش شده است که واژگان و اصطلاحات و بعضی عبارت‌های مربوط به کشاورزی، از کاشت گرفته تا برداشت، در یکی از مناطق ممسنی (جاوید) معرّفی و ریشه‌یابی شوند. برای این ‌که پژوهشگران بدانند این واژگان تا چه میزان اصالت دارند و از گذشته‌ی زبان این مرز و بوم به ارث مانده‌اند، تا آن­جا که امکان داشت، به تبارشناسی آن‌ها نیز اشاره شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The pure Persian words in agriculture from planting to cropping in Javid Mammasani's rigion

نویسنده [English]

  • jalil nazari
چکیده [English]

It is tried to introduce and find the ethymology of words,
expression and some related phrases to agriculture from planting to
cropping in one of the rigions of Mammasani's area (Javid). In order
to know the authenticity of the words for researchers from the past of
this country, the root of the words is pointed to as much as possible

کلیدواژه‌ها [English]

  • agriculture
  • planting
  • cropping
  • Pure words
  • Javid rigion
۱. برهان، محمدحسین ‌بن‌خلف تبریزی (۱۳۶۲)، برهان قاطع، تهران: امیرکبیر.
۲. رضایی باغ‌بیدی، حسن (۱۳۹۰)، واژه­نامه‌ی موضوعی زبان‌های باستانی ایران، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۳. طاووسی، محمود (۱۳۶۵)، واژنامه‌ی شایست‌نشایست، شیراز: دانشگاه شیراز.
۴. فره‌وشی، بهرام (۱۳۵۸)، فرهنگ فارسی به پهلوی، تهران: دانشگاه تهران.
۵. مکنزی، دی.ان (۱۳۷۳)، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجمه‌ی مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
۶. منصوری، یدالله (۱۳۸۴)، بررسی ریشه‌شناختی فعلهای زبان پهلوی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
۷. هرن، پاول و هانیریش هوبشمان (۱۳۵۶)، اساس اشتقاق فارسی، ترجمه‌ی جلال خالقی مطلق، تهران: بنیاد فرهنگ ایران
8 . Barthtolobae chr، )1979(‘Altiranisches wörterbuch، Brlin.
9 . Hübsch mann H.، )1895(‘persische studie strassburg.
10.Nyberg h.h.، )1974(‘A manual of Pahlavi، Otto Harrassowitz: Wiesbaden