معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش زبان های خارجی و زبان شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

نوشتار پیش رو، به معرفی تکواژی در گویش هزارگی افغانستان می پردازد که ساختاری بسیار ویژه دارد . این تکواژ که از یک واج تشکیل شده، معنای «تأیید» و «بله» را می رساند و گویشوران سالمند آن را استفاده می نمایند. ویژگی بازگشتی این واج، که در میان زبان های هند و اروپایی نادر است، خود به تنهایی درخور اعتناست. این مقاله ، ایتدا به معرفی منطقه و گویش قوم هزارگی می پردازد، سپس مشابهت های این صدا در سایر گویشهای و زبانها، و تکواژ (اتف) را بررسی می کند. و پس از آن، نتیجه گیری و منابع آورده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the morpheme of approval in Hazaragi dialect in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • katauon namiranian 1
  • zarmineh nahibi 2
  • fateme keshavarzi 2
  • somaye moradi 2
  • rahim forooghi 2
چکیده [English]

This article presents a morpheme in Hazaragi dialect in Afghanistan which has very specific features. This morpheme which is just composed of one phoneme, lonely conveys the sense of approval which means yes. It is used by old speakers
The reflexive feature of this phoneme, which is very rare in Indo-European languages, is solely reliable. This article, first, presents the Hazaragi region and dialect. Then, it explores the similar sounds in other dialects and languages and it introduces the mentioned morpheme (atof). Then, the conclusion and references will come.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morpheme of Approval
  • Reflexive Phoneme
  • Hazaragi Dialect
  • Atof
الف. کتاب‌ها
۱. ثمره، یدالله (1386). آواشناسی زبان فارسی (آواها و ساخت آوایی هجا)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
۲. ریچاردز، ج. س. [و اشمیت ر (1384). فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبانشناسی کاربردی، ترجمۀ ا. چگنی، تهران: رهنما.
۳. لعلی، ع (۱۳۷۲). سیری در هزارهجات، قم: احسانی.
۴. یزدانی، حسن‌علی (1385). پژوهشی در تاریخ هزارهها، تهران: عرفان.
5. Dulling, G. K. (1973). THE HAZARAGI DIALECT OF AFGHAN PERSIAN. London: The Central Asian Research Center.
6. The new Encyclopadia Britannica (15th ed., Vol. 5). (1978). New Delhi: micropaedia.
7.Arsenault, P. (2008). Coronal features and retroflexion in Indo-Aryan languages, philosophy thesis Supervised by  Keren Rice, University of Toronto

ب. پایگاه‌های اینترنتی

1- شریعتی، ح. (1390، سرطان 16). گویش هزارگی( تببین نظریه بومی بودن هزارهها). بازیابی از غرجستان:http://ghurjistan.com/archieves/6152