بهبهانی، گویش یا لهجه؟ (بررسی ساختار صرفی فعل در زبان محلی بهبهانی)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن بوده که با مورد بررسی قرار دادن زبان محلی بهبهانی مشخص گردد که این زبان محلی از دیدگاه زبان شناسی در کدام یک از دو گروه گویش یا لهجه قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از تعاریف مربوطه در این زمینه و استفاده از نتایج بررسی های پیشین که در این گویش صورت گرفته است، ساختار صرفی افعال برای زمان های مختلف در این گویش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که این زبان محلی گرچه در ساختار اصلی جملات از قوانین و الگوهای زبان فارسی معیار پیروی می کند؛ اما در لایه صرف افعال متفاوت بوده و دارای قوانین مختص خود است. طبق نتایج بدست آمده از تحقیق چنین نتیجه گیری شد که این زبان محلی از نظر زبان شناسی در گروه گویش های زبان فارسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behbahani, Dialect or Accent? (Analyzing Verb Conjugation in Behbahani as a Local Language)

نویسنده [English]

  • amin rasti behbehani
چکیده [English]

In this study, it is tried to analyze Behbahani as a local Dialect to specify to which category, the dialect or the accent, belongs. Using related literature and findings, verb conjugation has been reviewed for different tenses in Behbahani to conduct the study. The results of the study revealed that, in spite of the similarities between standard Persian and Behbahani dialects in their sentence structure levels and patterns, Behbahani is unique and completely different from standard Persian in the verb conjugation level. Finally, it is concluded that Behbahni, linguistically, is categorized in dialects of Persian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behbahani
  • Local language
  • verb Conjugation
  • Dialect
  • accent
. راستی بهبهانی، امین (1388). گویش بهبهانی، دستور صرفی واژگان معمول، تهران: طرح و اجرای کتاب.
 
2. Fromkin, Victoria & others (2007). An Introduction to Language, United States: Thomson.
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Ergative_language.
5. Yule, Gorge (1996). The Study of Language: An Introduction, Tehran: Yadegar