دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالۀ پژوهشی

1. بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1925594.1427

زهرا گل زاده گروی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ محمدحسین شرف زاده


2. بررسی مضامین عرفانی در داستان «اصلی و کرم» بر مبنای روایت‌های ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1911037.1385

عاتکه رسمی؛ سکینه رسمی


3. مقایسۀ وجه فعل در گویش‌های «کردی فِیلی» و «کردی کَلهُری» از گویش‌های کردی جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

10.30495/irll.2021.1935404.1457

سکینه آزادی


4. حروف و برخی ویژگی‌ها و کاربردهای آن‌ها در لهجۀ طَرقی از گویش راجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.30495/irll.2021.1931310.1438

مژگان اصغری طرقی


5. نگرشی بر ضرب المثل های رایج درمحله ی سعدی شیراز و معادل های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1928731.1432

فرزانه فهندژ سعدی؛ مریم زیبائی نژاد؛ مریم کهنسال


7. بررسی فرایند تضعیف در گویش سیرجانی: واج‌شناسی خودواحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1921575.1415

سید فرید خلیفه لو؛ طاهره عزت آبادی پور


8. معرفی منظومۀ بلوچی «مکران» روانبُد و تطبیق آن با «حیدربابا»ی شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30495/irll.2022.1921063.1414

عبدالغفور جهاندیده


9. جنبه‌های اندرزی مَثَل‌های لَکی شهرستان دلفان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.30495/irll.2022.1938362.1464

فرشاد اسکندری شرفی