دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی گونه‌های مختلف عناصر عامیانه و محلّی در اشعار شوریدۀ شیرازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1399

10.30495/irll.2021.1902230.1365

محمد هادی خالق زاده


2. بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه‌های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

10.30495/irll.2021.1926208.1428

محمدرضا معصومی؛ فرشته روستا؛ جلیل نظری