تعداد مقالات: 221

1. تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-30

یوسف اسماعیل زاده


3. ساختار و قالب شعر محلی عربی خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-18

علی افضلی؛ لیلی عباسی منتظری


4. بازشناسی و توصیف گویش اردستانی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-44

قربانعلی ابراهیمی


5. بررسی واج شناسی گویش آباده ای

دوره 4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-28

عاطفه امیری؛ مریم زارعی


6. ویژگی های آوایی و دستوری گویش لکی منطقه صحنۀ کرمانشاه

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-24

سید آرمان حسینی آب باریکی؛ فرزانه مظفریان


7. شعر کار در شهرستان دنا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

محمد جاودان خرد؛ سید محمدباقر کمال الدینی


10. بارزترین خصوصیات ادبی دیوان «نرمه‌واران» اثر جلیل آهنگرنژاد

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-23

مسعود باوان پوری؛ وحید سجادی فر؛ سکینه آزادی


11. اصطلاحات دامداری در شهرستان سبزوار (روستای دولت-آباد)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-23

زهره اله دادی دستجردی؛ مرتضی دولت آبادی


14. مضمون‌آفرینی‌های شیرکو بیکس با نوسازی تلمیح به داستان پیامبران

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-28

محمد ایرانی؛ سمیرا کنعانی


15. فراهنجاری گویشی و سبکی در 250 غزل از دیوان شمس

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-14

خدابخش اسدالهی؛ منصور علیزاده


16. توصیف و تحلیل حذف همخوان در گویش بختیاری در چارچوب واج شناسی بهینگی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-22

غلامحسن اورکی؛ الخاص ویسی؛ منصوره شکرآمیز


18. بررسی و توصیف فعل در گویش لمزانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-26

محمد صالح ارزن کار


19. بررسی وام واژه های ترکی خاص گویش فارسی همدانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-16

علی ابوالقاسمی؛ سرور ذکرتی


22. شخصیت‌ اسطوره‌ای نخل در باورها و داستان‌های جنوب (بوشهر و فارس)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

10.30495/irll.2019.668213

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمد رضا معصومی


23. بررسی اشعار و ترانه‌های عروسی در شهرستان جهرم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-26

10.30495/irll.2019.671545

عظیم جبّاره ناصرو؛ پریچهر کوهنورد


24. فرایند تغییرات واجی در انتقال از زبان پهلوی به لکی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-20

10.30495/irll.2020.672952

یوسف علی بیرانوند؛ سعید زهره وند