موضوعات = ادبیات و گویش های فارسی گویان خارج از ایران
تعداد مقالات: 1
1. معرفی تکواژ تأییدی در گویش هزارگی افغانستان

دوره -2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 171-188

کتایون نمیرانیان؛ زرمینه ناحیبی؛ فاطمه کشاورزی؛ سمیه مرادی؛ رحیم فروغی