موضوعات = سایر زبان ها، گویش ها و ادبیات حاضر در ایران
تعداد مقالات: 20
1. بررسی فرایند تضعیف در گویش سیرجانی: واج‌شناسی خودواحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.30495/irll.2022.1921575.1415

سید فرید خلیفه لو؛ طاهره عزت آبادی پور


3. شخصیت‌ اسطوره‌ای نخل در باورها و داستان‌های جنوب (بوشهر و فارس)

دوره 9، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-16

10.30495/irll.2019.668213

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمد رضا معصومی


5. فرایند سایشی شدگی در گونة زبانی سیرجانی: واج شناسی زایشی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 47-66

10.30495/irll.2019.667860

طاهره عزت آبادی پور؛ اشرف السادات شهیدی


6. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در سروده های بومی کرمانی شهرستان شهربابک

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 53-70

10.30495/irll.2019.665356

فاطمه ریاحی؛ عطامحمد رادمنش؛ محبوبه خراسانی


8. بررسی ضرب المثل های ادبیات محلی شهرستان جیرفت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 129-149

مسلم مظفری؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی


9. بررسی و توصیف فعل در گویش لمزانی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-26

محمد صالح ارزن کار


10. بررسی و تحلیل اشعار محلّی سید محمد سید

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 63-86

مریم طاهرزاده موسویان


11. توصیف و تحلیل حذف همخوان در گویش بختیاری در چارچوب واج شناسی بهینگی

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-22

غلامحسن اورکی؛ الخاص ویسی؛ منصوره شکرآمیز


13. بررسی مقایسه ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و محمّد بهمن بیگی

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 87-114

آسیه فقیه پرشکوهی؛ اصغر عیسی پور کهلبونی


15. حفظ یا تغییر زبان‌های محلی ایران؟

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 75-90

اسماعیل صفائی اصل؛ یوسف آرام


16. ریشه شناسی واژه هایی از گویش جیرفتی

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 45-60

معصومه سمیعی زاده


19. بررسی و تحلیل نظام آوایی گویش سرکویر در مقایسه با زبان پهلوی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 105-124

سید حسین طباطبایی؛ سید حسن طباطبایی؛ محمد رضایی


20. جلوه های شاعرانۀ رنگ محلی در اشعار منوچهر آتشی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 203-225

عبدالمجید محققی؛ فاطمه حیات داودی