موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات لری
تعداد مقالات: 27
-24. واکاوی مؤلفه‌های دینی در اشعار عامیانۀ بختیاری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-130

10.30495/irll.2019.669565

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند


-22. نقش و جایگاه زنان در ترانه‌های بختیاری

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 67-83

10.30495/irll.2019.667861

الیاس قادری؛ عباس قنبری عدیوی؛ مجتبی عبدالهی


-21. عمده فرایندهای واجی تضعیف در گویش هندیونی

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-108

10.30495/irll.2019.665350

ازاده عبادی؛ الخاص ویسی


-20. ششه دالو نمادی از الهۀ آب و ایزد باران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-40

امین احمدی بیرگانی


-19. گردآوری و بررسی واژگان و اصطلاحات کم‌کاربرد دامداری در گویش لری دهستان دشت‌روم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 85-100

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ شهرام باهنر


-18. نگاهی به واسونک ها و ترانه های عروسی منطقۀ هندیجان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 63-80

فاطمه شهبازی؛ آزاده عبادی


-14. بررسی نظام فعلی: فعل در گویش هندیجانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 77-94

بهمن گرجیان؛ آزاده عبادی


-13. بازتاب گیاهان و درختان در شعر محلّی کهگیلویه و بویراحمد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-119

جلیل نظری؛ علی پیروزه


-11. نگاهی به اشعار و ترانه ‏های عروسی در کهگیلویه

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-40

سید برزو جمالیان زاده؛ محمدحسین کرمی؛ جلیل نظری


-10. رده شناسی ترتیب واژه‌ در گویش لری بویراحمدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-58

والی رضایی؛ محمد خیرخواه


-9. ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-104

محبوبه مسلمی زاده


-8. شعر کار در شهرستان دنا

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

محمد جاودان خرد؛ سید محمدباقر کمال الدینی


-7. سیمای زن بویراحمدی در آینۀ ادبیات محلی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 104-122

جلیل نظری؛ مهین تاج صادق نیا


-6. بررسی شروه خوانی و شروه سرایی به گویش لری در شهرستان کهگیلویه

دوره 4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 155-180

محمد حسین کرمی؛ سید برزو جمالیان زاده


-5. سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ آیین های محلی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 181-202

نجم الدین گیلانی؛ آذرنوش گیلانی


0. برزگری ها، ترانه های کار درو در جامعه ی بختیاری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 57-94

ماندانا جمشیدیان