موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات سیستان و بلوچستان
تعداد مقالات: 6
1. معرفی منظومۀ بلوچی «مکران» روانبُد و تطبیق آن با «حیدربابا»ی شهریار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30495/irll.2022.1921063.1414

عبدالغفور جهاندیده


3. نمادپردازی حیوانات در اصطلاحات و مثَل‌های بلوچی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-74

عبدالغفور جهاندیده


5. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر