موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات سیستان و بلوچستان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی معنایی چند واژه در زبان بلوچی و متون کهن فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1908537.1374

عبدالغفور جهاندیده


2. نمادپردازی حیوانات در اصطلاحات و مثَل‌های بلوچی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 41-74

عبدالغفور جهاندیده


4. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر