موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات شمال کشور (گیلکی، مازنی، طبری و غیره))
تعداد مقالات: 18
1. بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1925594.1427

زهرا گل زاده گروی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ محمدحسین شرف زاده


2. تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1912439.1389

زیبا اسماعیلی؛ کبری صفوی


3. بازتاب حضور زن در دوبیتی‌های عامیانۀ شهرستان سوادکوه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 105-135

10.30495/irll.2019.667862

عارف کمرپشتی؛ مژگان احمدی کمرپشتی


4. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


6. بررسی و تطبیق چند ضرب المثلِ تالشی و فارسی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 25-38

کیومرث خانبابازاده


7. بررسی ساخت فعل ماضی در گویش گیلکی شرق گیلان(شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 39-62

شکرالله پورالخاص؛ سیما رضایی؛ پیام فروغی راد


8. بررسی تطبیقی درون‌مایۀ نفرین در دوبیتی‌های محلّی خراسان و مازندران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 31-50

مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی؛ ویدا ساروی


10. درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 61-76

شهره شیرین کام


11. فعل در گویش شهمیرزادی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-40

ثریا رازقی


12. شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-71

غفارعلی عسکری


13. ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 83-104

محبوبه مسلمی زاده


15. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 124-157

مرتضی محسنی؛ عارف کمرپشتی


16. رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 62-79

غفار علی عسکری؛ محمود طاووسی


17. تاملی بر بعضی اشعار سه شاعر طبری سرا بر اساس کتاب تاریخ طبرستان، اثر ابن اسفندیار

دوره 3، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 165-176

عارف کمرپشتی؛ محمد هادی خالق زاده


18. تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 1-30

یوسف اسماعیل زاده