موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات شمال کشور (گیلکی، مازنی، طبری و غیره))
تعداد مقالات: 18
1. بررسی و تحلیل اطلاعات «شیوه»، «مسیر» و «حرکت» در زبان مازندرانی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1400

10.30495/irll.2021.1925594.1427

زهرا گل زاده گروی؛ زهرا باباسالاری؛ سعید یزدانی؛ محمدحسین شرف زاده


2. تأثیر شاخص‌های اقلیمی بر تصویرهای شاعرانۀ شمس لنگرودی

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 1-17

10.30495/irll.2021.1912439.1389

زیبا اسماعیلی؛ سیده کبری صفوی


3. بازتاب حضور زن در دوبیتی‌های عامیانۀ شهرستان سوادکوه

دوره 9، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 105-135

10.30495/irll.2019.667862

عارف کمرپشتی؛ مژگان احمدی کمرپشتی


4. بررسی فرایند واجی هماهنگی واکه‌ای در گویش گیلکی رشت بر اساس واج‌شناسی خود‌ واحد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-128

(اصلاحیه) شهین شیخ سنگ تجن؛ بهناز پوریوسف هشجین


6. بررسی و تطبیق چند ضرب المثلِ تالشی و فارسی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 25-38

کیومرث خانبابازاده


7. بررسی ساخت فعل ماضی در گویش گیلکی شرق گیلان(شهرستان‌های لاهیجان و سیاهکل)

دوره 7، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 39-62

شکرالله پورالخاص؛ سیما رضایی؛ پیام فروغی راد


8. بررسی تطبیقی درون‌مایۀ نفرین در دوبیتی‌های محلّی خراسان و مازندران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 31-50

مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی؛ ویدا ساروی


10. درونمایۀ عشق در ترانه‌های گیلکی

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 61-76

شهره شیرین کام


11. فعل در گویش شهمیرزادی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 25-40

ثریا رازقی


12. شناسه و گونه‌های آن در زبان تبری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-71

غفارعلی عسکری


13. ملاحظاتی در اشتراکات میان گویش‌های گیلکی و بختیاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 83-104

محبوبه مسلمی زاده


15. تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتی های مازندرانی شهرستان سوادکوه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 124-157

مرتضی محسنی؛ عارف کمرپشتی


16. رفتار نحوی نقش نماها در زبان تبری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 62-79

غفار علی عسکری؛ محمود طاووسی


18. تاملی در زندگی و دیوان اشعار پیرشرفشاه دولایی

دوره 1، شماره 1، آذر 1390، صفحه 1-30

یوسف اسماعیل زاده