موضوعات = زبان، گویش ها و ادبیات کردی و لکی
تعداد مقالات: 26
26. مقایسه ی تطبیقی امثال کردی و فارسی

دوره -1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 17-44

سید احمد پارسا