کلیدواژه‌ها = کلید‌واژه‌ها: گویش پاپونی
تعداد مقالات: 1
1. ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی کوهمرۀ نودان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-104

10.30495/irll.2019.667866

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ عسکر سیادت