کلیدواژه‌ها = شناسه‌ها
تعداد مقالات: 2
1. ساختمان صرفی فعل در گویش پاپونی کوهمرۀ نودان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 85-104

سودابه کشاورزی؛ اکبر صیادکوه؛ عسکر سیادت


2. بررسی ساختواژی افعال گویش کورده‌ای (لار) از دیدگاه رده شناسی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 55-86

رها زارعی فرد؛ عاطفه کارکن