کلیدواژه‌ها = زبان‌شناسی شناختی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چندمعنایی در وام واژه ها با رویکرد شناختی: مطالعۀ موردی صفات فارسی و ترکی

دوره 10، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 71-92

10.30495/irll.2020.675322

ناصر عباسی؛ محمدرضا اروجی؛ بهزاد رهبر؛ حیدر حسنلو


2. کاربرد حرف اضافۀ (lá) در کردی مکریانی در الگوی شناختی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 67-78

فرزاد عزیزی؛ امیرعلی خوشخونژاد