کلیدواژه‌ها = فارسی معیار
تعداد مقالات: 2
1. فرایند سایشی شدگی در گونة زبانی سیرجانی: واج شناسی زایشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-66

10.30495/irll.2019.667860

طاهره عزت آبادی پور؛ اشرف السادات شهیدی


2. بررسی تکیۀ کلمه و جمله در گویش سیستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 73-94

صدیقه سادات میری؛ فاطمه میر